Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Media resource could not be decoded, error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_METADATA_ERR (0x806e0006)

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga mjevans

more options

A recent set of system updates appears to have made most website videos not play in Firefox.

When I inspect the Developer Tools - > Console tab the most detail Firefox gives are an error line similar to: Media resource URL could not be decoded, error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_METADATA_ERR (0x806e0006)

Internet searches for the error name and error hex do not appear yield any applicable troubleshooting, nor any methods of collecting additional problem data.

How can I obtain more detail on where the error is happening and how Firefox might be interacting with other packages present on my system?

Arch Linux has some older ffmpeg-compat packages, but those don't appear to match any of the web results, in that they're even older versions of ffmpeg.

yay -Ss ffmpeg-compat aur/ffmpeg-compat-55 2.3.6-4 (+24 0.00)

   Compatibility package for ffmpeg to provide versions 55 of libavcodec, libavdevice and libavformat, not anymore provided by the ffmpeg package

aur/ffmpeg-compat-54 1.2.12-4 (+87 0.00)

   Compatibility package for ffmpeg to provide versions 54 of libavcodec, libavdevice and libavformat, not anymore provided by the ffmpeg package
A recent set of system updates appears to have made most website videos not play in Firefox. When I inspect the Developer Tools - > Console tab the most detail Firefox gives are an error line similar to: Media resource URL could not be decoded, error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_METADATA_ERR (0x806e0006) Internet searches for the error name and error hex do not appear yield any applicable troubleshooting, nor any methods of collecting additional problem data. '''How can I obtain more detail on where the error is happening and how Firefox might be interacting with other packages present on my system?''' Arch Linux has some older ffmpeg-compat packages, but those don't appear to match any of the web results, in that they're even older versions of ffmpeg. yay -Ss ffmpeg-compat aur/ffmpeg-compat-55 2.3.6-4 (+24 0.00) Compatibility package for ffmpeg to provide versions 55 of libavcodec, libavdevice and libavformat, not anymore provided by the ffmpeg package aur/ffmpeg-compat-54 1.2.12-4 (+87 0.00) Compatibility package for ffmpeg to provide versions 54 of libavcodec, libavdevice and libavformat, not anymore provided by the ffmpeg package

Zgjidhje e zgjedhur

I have resolved this issue on my PC / Firefox Profiles.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1887735

about:config CORRECT SETTING: media.rdd-process.enabled = true // Default

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

I have resolved this issue on my PC / Firefox Profiles.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1887735

about:config CORRECT SETTING: media.rdd-process.enabled = true // Default

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.