Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox Setting pn Startup: Open previous windows and tabs not working

  • Pa përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 16 parje
more options

Locking this thread, please continue here: [/questions/1440193]
When I open Firefox, the tabs from the previous session do not open despite the setting. I end up with a start page showing only a new tab page. This has been happening over the past few days and I don't know why.

Does anyone have any ideas why this is happening.

<i>Locking this thread, please continue here: [[/questions/1440193]]</i><br> When I open Firefox, the tabs from the previous session do not open despite the setting. I end up with a start page showing only a new tab page. This has been happening over the past few days and I don't know why. Does anyone have any ideas why this is happening.
Foto të bashkëngjitura ekrani

Ndryshuar nga cor-el