Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Gemini, no scroll bar

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

When I go on Google's AI site Gemini, there is no scroll bar, so I can't scroll down for longer answers. I'm on a 2007 Mac with OS 10.11, using Firefox version 78 (I prefer not to upgrade owing to certain software I'm using). How can I get a scroll bar to appear on Gemini with what I have? BTW, when Gemini was called Bard, I didn't have this problem. Also BTW, checking the box "Always" under "Show scroll bar" in System Preferences doesn't help.

When I go on Google's AI site Gemini, there is no scroll bar, so I can't scroll down for longer answers. I'm on a 2007 Mac with OS 10.11, using Firefox version 78 (I prefer not to upgrade owing to certain software I'm using). How can I get a scroll bar to appear on Gemini with what I have? BTW, when Gemini was called Bard, I didn't have this problem. Also BTW, checking the box "Always" under "Show scroll bar" in System Preferences doesn't help.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Actually you can't update:

Firefox 78.15.0 ESR is the last version for Mac OS X 10.9/10.10/10.11 and you will no longer receive updates.

Firefox 78.15.0 on the Mozilla CDN server:

Note that it is likely that more and more websites stop working properly as they use JavaScript that requires a newer Firefox version.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.