Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox autofills all of my information, but I have no saved addresses/cards

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

When filling out forms in Firefox, it offers to autofill everything - first, middle, and last name, home address, credit card info, just now it even showed it has my social security number. When I go into Settings/Privacy & Security/Forms and Autofill, and click to view Saved Addresses/Saved Credit Cards, there are no entries to edit or remove. Why does Firefox have this info saved, and how can I remove it?

When filling out forms in Firefox, it offers to autofill everything - first, middle, and last name, home address, credit card info, just now it even showed it has my social security number. When I go into Settings/Privacy & Security/Forms and Autofill, and click to view Saved Addresses/Saved Credit Cards, there are no entries to edit or remove. Why does Firefox have this info saved, and how can I remove it?
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

  1. click the (empty) input field on the webpage to open the drop-down list
  2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
    do not click the mouse or press the Enter key
  3. press "Delete" or "Shift+Delete" to delete the highlighted entry

Note that hovering with the mouse doesn't work.

See also: