Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Bookmarks in tab use web address not title

  • 3 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 14 parje
  • Përgjigjja më e re nga AshleyTM

more options

So this started recently and I'm not sure if I did something to toggle this by accident or not, but recently when I've started dragging the web address into my favorites bar to add to my favorites, the favorites bar won't save the page's title, and instead will only save the web address itself. I'm not sure if I'm explaining very well, but I'm including a screen shot of what I mean; if I click on the star and add to favorites, then the web page's title will show up, but not if I just drag the address in. I find this personally frustrating, and I was wondering if I had accidentally toggled something? You can see the difference between the two in the screencaps I've posted.

So this started recently and I'm not sure if I did something to toggle this by accident or not, but recently when I've started dragging the web address into my favorites bar to add to my favorites, the favorites bar won't save the page's title, and instead will only save the web address itself. I'm not sure if I'm explaining very well, but I'm including a screen shot of what I mean; if I click on the star and add to favorites, then the web page's title will show up, but not if I just drag the address in. I find this personally frustrating, and I was wondering if I had accidentally toggled something? You can see the difference between the two in the screencaps I've posted.
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

Try to drag the Tab instead of selected text in the location bar if that is how you create the bookmark.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Thank you for your help!

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Try to drag the Tab instead of selected text in the location bar if that is how you create the bookmark.

more options

cor-el said

Try to drag the Tab instead of selected text in the location bar if that is how you create the bookmark.

Thanks! That works. It'll take a little to get used to, but it works!