Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Feature Request: keep all tabs when closing regular window with private window opened

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

How to reproduce: While private window is open, close Firefox regular window.

Issue: all existing tabs will be lost (Open previous windows and tabs is checked). Hope this got fixed soon.

Expected behavior: All tabs are kept when closing regular window with private window opened

Current workaround: In new window, restore the previous tabs from "History" > "Recently Closed Tabs"

How to reproduce: While private window is open, close Firefox regular window. Issue: all existing tabs will be lost (Open previous windows and tabs is checked). Hope this got fixed soon. Expected behavior: All tabs are kept when closing regular window with private window opened Current workaround: In new window, restore the previous tabs from "History" > "Recently Closed Tabs"

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Firefox version is 111.0.1 (64-bit) running on Windows 10 (10.0.19045 Build 19045)

more options

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you have multiple windows open to prevent losing tabs in unnoticed windows.

  • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
  • Windows: File -> Exit
  • Mac: Firefox -> Quit Firefox
  • Linux: File -> Quit