Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Lost passwords

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 22 parje
  • Përgjigjja më e re nga Terry

more options

I updated Firefox and after the update, all my saved passwords were gone and when I sign back in to the various sites and enter the password its asks to save the password, but it doesn't save...

I updated Firefox and after the update, all my saved passwords were gone and when I sign back in to the various sites and enter the password its asks to save the password, but it doesn't save...

Krejt Përgjigjet (1)

more options