Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

how to search the value of preferences in about:config page after Firefox 71?

  • 2 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 33 parje
  • Përgjigjja më e re nga asmreg

more options

In Firefox 71 and later version, Mozilla introduce a new about:config page style. In the new about:config page, the search bar can only match the name of preferences, but can't match the value of preferences. For example, when I type "https" in the search bar, The old about:config page can list all preferences with "https" in its name and value; but the new about:config page only list the preferences with "https" in its name. It makes user difficult to find the target preferences with specific value. Is there any method to find the target preferences with specific value?

In Firefox 71 and later version, Mozilla introduce a new about:config page style. In the new about:config page, the search bar can only match the name of preferences, but can't match the value of preferences. For example, when I type "https" in the search bar, The old about:config page can list all preferences with "https" in its name and value; but the new about:config page only list the preferences with "https" in its name. It makes user difficult to find the target preferences with specific value. Is there any method to find the target preferences with specific value?

Zgjidhje e zgjedhur

cor-el said

Since about:config is a normal HTML page, you can use the regular Find bar (Ctrl+F) to do such a search. The Find bar is less powerful than the about:config search bar that supports regular expressions (search term needs to contain a '*') to fine tune/limit the results, so if necessary you can combine the two.

Thank you! your solution does work! But the regular Find bar can only locate each matched item and can't list all matched item at once as old about:config page, so it is not a perfect solution. now I find some way to restore old about:config page in https://support.mozilla.org/eu/questions/1274607 https://www.askvg.com/tip-how-to-restore-old-about-config-page-in-mozilla-firefox/ github.com/earthlng/aboutconfig

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Since about:config is a normal HTML page, you can use the regular Find bar (Ctrl+F) to do such a search. The Find bar is less powerful than the about:config search bar that supports regular expressions (search term needs to contain a '*') to fine tune/limit the results, so if necessary you can combine the two.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

cor-el said

Since about:config is a normal HTML page, you can use the regular Find bar (Ctrl+F) to do such a search. The Find bar is less powerful than the about:config search bar that supports regular expressions (search term needs to contain a '*') to fine tune/limit the results, so if necessary you can combine the two.

Thank you! your solution does work! But the regular Find bar can only locate each matched item and can't list all matched item at once as old about:config page, so it is not a perfect solution. now I find some way to restore old about:config page in https://support.mozilla.org/eu/questions/1274607 https://www.askvg.com/tip-how-to-restore-old-about-config-page-in-mozilla-firefox/ github.com/earthlng/aboutconfig

Ndryshuar nga asmreg