Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

NEED HELP

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga Dropa

more options

My system crashes each time I try to print a photo from a web site. I've filled out to crash report but it is never delivered

My system crashes each time I try to print a photo from a web site. I've filled out to crash report but it is never delivered

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Ok first off your O/S listing is that right or wrong?


Firefox desktop Firefox 52.9 Firefox 52.9.0 other Windows NT 4.0

And without a url of the site at issue or what your printing it to doesn't tell anyone how to verify the issue here.