Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can't attach or download files

more options

If I try to attach or download (only with the Always ask you where to save files option turned on) a file in any website, the browser doesn't open the Files window. Drag and drop works. I am able to choose the download folder from the settings and upload any folder, though.

I'm running Firefox 103.0.1 on Linux Ubuntu 22.04 LTS.

If I try to attach or download (only with the ''Always ask you where to save files'' option turned on) a file in any website, the browser doesn't open the ''Files'' window. Drag and drop works. I am able to choose the download folder from the settings and upload any folder, though. I'm running Firefox 103.0.1 on Linux Ubuntu 22.04 LTS.
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

Also try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (7)

more options

Looks like you have an add-on that could be blocking something. Did you try the same steps with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Let me try the same step in openSUSE and see what happens.

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

jonzn4SUSE said

Looks like you have an add-on that could be blocking something. Did you try the same steps with Firefox in Safe Mode?

Yep, still not working.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Also try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

I got the https warning, but it works for me. see screenshots https://www.thinkbroadband.com/download


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20220908 KDE Plasma Version: 5.25.5 KDE Frameworks Version: 5.97.0 Qt Version: 5.15.5 Kernel Version: 5.19.7-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 8 × Intel® Xeon® CPU E3-1535M v5 @ 2.90GHz Memory: 62.7 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics P530 Product Name: HP ZBook 17 G3

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

Dropa said

Also for email attachment that is something you need to contact your email support that your using to help with that command.

No mention of email attachments so why this comment?

more options

jonzn4SUSE said

Also try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Update?

more options

I run Firefox from firefox-bin and it worked; I then reinstalled it manually from the tar.bz2 archive.