Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

scanning a document

more options

I need to scan a document and attach it to an email. It has been years since I did this and don't remember how to do it now. Need help to scan on my printer so that I can attach from my scans file.

I need to scan a document and attach it to an email. It has been years since I did this and don't remember how to do it now. Need help to scan on my printer so that I can attach from my scans file.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hopefully your printer has a manual, or your printer manufacturer has online guidance.

(I never figured out how to scan documents directly to my computer. I always have to stick a little USB flash drive into the printer and use that ferry the scans over to the computer.)