Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How to get back password firefox didn't save

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 17 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I made a new weibo account that needed an password. I used firefox's auto gen password and selected save password. But firefox is not saving this password, nor is it autofilling or in the saved login section in the settings. I always had this problem. Now i need this password because weibo requires me to use my username instead of my number to get my account back. But I didn't even make an username yet because I can't log in after I made an account. I just need to get this password back.

I made a new weibo account that needed an password. I used firefox's auto gen password and selected save password. But firefox is not saving this password, nor is it autofilling or in the saved login section in the settings. I always had this problem. Now i need this password because weibo requires me to use my username instead of my number to get my account back. But I didn't even make an username yet because I can't log in after I made an account. I just need to get this password back.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

^: Firefox comes with a feature to generate a secure password.

Note that is usually best to verify that that correct password is stored in the Password Manager, especially with a generated password, as a website can use JavaScript to modify the password field before submitting the form.

Did you search the about:logins page as it is possible that the login is stored for a different domain ? Since this is a generated login, you can't search for the password, but you can search for the username/email.