Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Cannot sign into Mozilla Account on Waterfox G3 2.5.5

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 2 parje
  • Përgjigjja më e re nga Paul

more options

When i try to put my email and then click next it just hangs there and doesnt do anything. Anyone have a idea why this is happening?

When i try to put my email and then click next it just hangs there and doesnt do anything. Anyone have a idea why this is happening?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hi

This is something that you will need to contact the Waterfox support team about.