Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Dark Mode gets forced to light mode

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 21 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

My windows 10 pc is set to dark mode, my win 11 pc is set to dark mode, my firefox theme on both pc's is set to dark mode, my phone is on light mode. On my windows firefox which is updated on both devices the top bar will stay dark in dark mode (default firefox theme) but after certain pages it resets itself to light, is this because of my phone being on light mode and themes are syncing over? its extremley annoying and after using the debug: page to try and force darkmode i had to reset firefox due to debug causing issues, now im using an untouched firefox version and it keeps changing from dark mode to light mode!

My windows 10 pc is set to dark mode, my win 11 pc is set to dark mode, my firefox theme on both pc's is set to dark mode, my phone is on light mode. On my windows firefox which is updated on both devices the top bar will stay dark in dark mode (default firefox theme) but after certain pages it resets itself to light, is this because of my phone being on light mode and themes are syncing over? its extremley annoying and after using the debug: page to try and force darkmode i had to reset firefox due to debug causing issues, now im using an untouched firefox version and it keeps changing from dark mode to light mode!
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You can exclude the selected theme from Sync by setting this pref to false on the about:config page.

  • about:config => services.sync.prefs.sync.extensions.activeThemeID = false

You can open the about:config page via the location/address bar. If you get the warning page, you can click the "Accept the Risk and Continue" button.

Ndryshuar nga cor-el