Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Search (w google) in bar adress just don't work after some search

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 21 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

After few search, the adress bar just don't work anymore : nothing happen.. (with google) Need to close et start again Firefox to use search... until the same problem again

After few search, the adress bar just don't work anymore : nothing happen.. (with google) Need to close et start again Firefox to use search... until the same problem again

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem,

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

While you are in Troubleshoot(Safe) mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}