Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Unable to select file for file input fields

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 8 parje
  • Përgjigjja më e re nga Paul

more options

Hi!

Basically, if I want to select a file for an input field on any website and push the "Browse" button I redirected to an app to select a file on my phone just as normal, but when I select the file and returned to the website it still says there's "no file selected". I can do whatever I want the field remains empty. Same here below this textarea. I can't attach any images to this thread either. What could be wrong? It worked a month ago for sure.

Regards, Peter

Hi! Basically, if I want to select a file for an input field on any website and push the "Browse" button I redirected to an app to select a file on my phone just as normal, but when I select the file and returned to the website it still says there's "no file selected". I can do whatever I want the field remains empty. Same here below this textarea. I can't attach any images to this thread either. What could be wrong? It worked a month ago for sure. Regards, Peter

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hopefully you can see the file that I have attached using my phone.

What level of enhanced tracking protection do you have set?

Do you have any add-ons installed?