Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How to Customize Tab Options

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 70 parje
  • Përgjigjja më e re nga rwernst

more options

Firefox was recently changed where "Close Multiple Tabs" is now a drop-down that contains the option "Close tabs to the right" is there a way to eliminate the drop-down and just have the "Close tabs to the right" option available when right clicking a tab?

Pictures added. Thanks!

Firefox was recently changed where "Close Multiple Tabs" is now a drop-down that contains the option "Close tabs to the right" is there a way to eliminate the drop-down and just have the "Close tabs to the right" option available when right clicking a tab? Pictures added. Thanks!
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You can look at this extension:


See also this thread for a solution to use userChrome.css.


Ndryshuar nga cor-el

more options

Thanks a lot this works perfectly, really appreciate it :).

more options

cor-el said

You can look at this extension:

See also this thread for a solution to use userChrome.css.


Thanks, have that but pretty stupid to have to add an extension to bring BACK a feature removed for reasons that make NO sense (accidentally closing tabs, that's what UNDO closed tabs is for, duh)