Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox "forgets" tabs are related

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 21 parje
more options

Issue: Firefox forgets that two tabs are related, and thus fails to return to the originating tab when the related tab is closed.

How to replicate: - Have at least two tabs open in a single window. - From a tab that is NOT the right-most tab ("tab A"), open a link in a new tab (which opens "tab B"). - From Tab B, open a link in a new tab (opening "tab C"). - Close Tab C - Close Tab B

What happens: When Tab B is closed, the tab that was originally to the right of Tab A is selected and opened

What is expected: Since tab B originated from tab A, focus should return to Tab A instead of the next tab to the right.

Environment conditions where tested Firefox 67.0 (64-bit) on Windows 7 Professional Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601

Issue: Firefox forgets that two tabs are related, and thus fails to return to the originating tab when the related tab is closed. How to replicate: - Have at least two tabs open in a single window. - From a tab that is NOT the right-most tab ("tab A"), open a link in a new tab (which opens "tab B"). - From Tab B, open a link in a new tab (opening "tab C"). - Close Tab C - Close Tab B What happens: When Tab B is closed, the tab that was originally to the right of Tab A is selected and opened What is expected: Since tab B originated from tab A, focus should return to Tab A instead of the next tab to the right. Environment conditions where tested Firefox 67.0 (64-bit) on Windows 7 Professional Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601