Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

No possibility to get acces to extensions in FQ.

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 4 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

How can I use extensions in FQ? Many of the extension functions were available by clicking on the icon in the toolbar with the RIGHT mouse button. Currently, these options are unavailable, because when you click on the extension icon, toolbar options appear instead of extension options. Has anyone solved this problem?

How can I use extensions in FQ? Many of the extension functions were available by clicking on the icon in the toolbar with the RIGHT mouse button. Currently, these options are unavailable, because when you click on the extension icon, toolbar options appear instead of extension options. Has anyone solved this problem?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Click not right-click. Contextual menus aren't used with WebExtension toolbar buttons any longer. If a WE needs more than a simple click a "door-hanger" drop-down will appear for user selection of prefs or multiple selection choices.