Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How to make firefox pop up a dialog to ask you do you want it to remember username and password? Mine didn't ask me just go through and log in.

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 24 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

Hi:

How can I set it up so that firefox will ask me do you want to remember username and password for my sites to log in ? When I enter username and password it just log in and pass through without ASKING ME do you want to remember username and password. Thanks a lot:

I am running on windows 10 and firefox 51.0.1. 32 bits


Sincerely,

Nathan

Hi: How can I set it up so that firefox will ask me do you want to remember username and password for my sites to log in ? When I enter username and password it just log in and pass through without ASKING ME do you want to remember username and password. Thanks a lot: I am running on windows 10 and firefox 51.0.1. 32 bits Sincerely, Nathan

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Type about:preferences#security<enter> in the address bar.

Under Logins, Turn on Remember Logins To check the passwords you have listed, press Saved Logins.

more options

Also, when you're using Private Browsing - Firefox won't save ask to save new logins.