Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Banner with Letter A or V appears on web page may be error using a plug in

  • 3 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 16 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

Sometimes a Banner with the Letter A of V appears on a web page, see attached example. Is this an attempt to make use of a plug-in that failed. Which plug in.? Certain sites such as www.capradio.org report having problems with firefox, but I have seen this on other sites also.

Sometimes a Banner with the Letter A of V appears on a web page, see attached example. Is this an attempt to make use of a plug-in that failed. Which plug in.? Certain sites such as www.capradio.org report having problems with firefox, but I have seen this on other sites also.
Foto të bashkëngjitura ekrani

Zgjidhje e zgjedhur

The A and V are part of the Flash Control extension. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/flash-control/?src=ss

From About this Add-on on that page:

Q6: What do those "play button" icons mean? A6: "f" represents Flash video; "V" represents HTML5 video; "A" represents HTML5 audio; "V+" represents HTML5 Mediasource video; " A+" represents HTML5 Mediasource audio;

Click the "play button" to play the file that is blocked from auto-running.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 3

Krejt Përgjigjet (3)

more options

It may be from your own software. Please post a full screen shot of the page.

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox menu button/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox menu button/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
more options

Zgjidhja e Zgjedhur

The A and V are part of the Flash Control extension. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/flash-control/?src=ss

From About this Add-on on that page:

Q6: What do those "play button" icons mean? A6: "f" represents Flash video; "V" represents HTML5 video; "A" represents HTML5 audio; "V+" represents HTML5 Mediasource video; " A+" represents HTML5 Mediasource audio;

Click the "play button" to play the file that is blocked from auto-running.