Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Mp3 file plays by URL, but fails to play in audio tag.

  • 3 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 40 parje
  • Përgjigjja më e re nga soumyadipDe

more options

This URL, when hit directly, it plays.

http://ezto-cf-media.mheducation.com/Media/Connect_Production/Externalized/Audio/13252700146307755.mp3

But when embedded in audio tag, it fails to play and firefox shows "Media resource http://ezto-cf-media.mheducation.com/Media/Connect_Production/Externalized/Audio/13252700146307755.mp3 could not be decoded. All candidate resources failed to load. Media load paused."

Audio tag is implemented as,

<audio class="audio-player" controls><source type="audio/mpeg" src="http://ezto-cf-media.mheducation.com/Media/Connect_Production/Externalized/Audio/13252700146307755.mp3"></source></audio>
This URL, when hit directly, it plays. http://ezto-cf-media.mheducation.com/Media/Connect_Production/Externalized/Audio/13252700146307755.mp3 But when embedded in audio tag, it fails to play and firefox shows "Media resource http://ezto-cf-media.mheducation.com/Media/Connect_Production/Externalized/Audio/13252700146307755.mp3 could not be decoded. All candidate resources failed to load. Media load paused." Audio tag is implemented as, <pre><nowiki><audio class="audio-player" controls><source type="audio/mpeg" src="http://ezto-cf-media.mheducation.com/Media/Connect_Production/Externalized/Audio/13252700146307755.mp3"></source></audio></nowiki></pre>

Ndryshuar nga cor-el

Krejt Përgjigjet (3)

more options

HTML is used as below.

<audio class="audio-player" controls> <source type="audio/mpeg" src="http://ezto-cf-media.mheducation.com/Media/Connect_Production/Externalized/Audio/13252700146307755.mp3"></source></audio>

Ndryshuar nga cor-el

more options

I'm not sure what kind of file this is because the Network Monitor shows it as type audio/x-wav when used with the audio tag. When the URL is loaded via the location bar then the Network Monitor shows audio/mpeg. The decoder used with the audio tag might not recognize the file correctly.

more options

The "Content-type" in response header shows "audio/mpeg". Can you please let me know where you are seeing "audio/x-wav". Attaching screenshot.

Thanks