Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Where can I send a report of what I believe to be an error in a support article?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 12 parje
  • Përgjigjja më e re nga philipp

more options

I was reading an article on the mozilla support site and I believe there is an error in the article. The title of the article is: Awesome bar-search your firefox bookmarks history tabs from the address bar." How do I report a suspected error in this article?

I was reading an article on the mozilla support site and I believe there is an error in the article. The title of the article is: Awesome bar-search your firefox bookmarks history tabs from the address bar." How do I report a suspected error in this article?

Zgjidhje e zgjedhur

hi ffnewbie, our knowledge base is actually like a wiki - when you go to Address bar autocomplete suggestions in Firefox and click on editing tools on the left, you could either correct any mistake you've spotted yourself by editing the article or else put your observations into the discussion section of that article which will hopefully be noticed and implemented by the many volunteers working on articles.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

hi ffnewbie, our knowledge base is actually like a wiki - when you go to Address bar autocomplete suggestions in Firefox and click on editing tools on the left, you could either correct any mistake you've spotted yourself by editing the article or else put your observations into the discussion section of that article which will hopefully be noticed and implemented by the many volunteers working on articles.

Ndryshuar nga philipp