Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I get FF to save my LOGIN for Face Book? (Not Password)

  • 1 përgjigje
  • 9 e kanë hasur këtë problem
  • 112 parje
  • Përgjigjja më e re nga guigs

more options

FaceBook will not remember my LOGIN (e-mail). (Browser is Mozilla FireFox) - Recently reset Password (not login) for FB - Never changed the LOGIN - subsequently FB kept telling me that my Password was incorrect and had been changed - Went into Menu - Security - Remember passwords and deleted "old" FB password. The "old entry" had BOTH the LOGIN and the Password. The "new" entry only shows the new PASSWORD - does not show the LOGIN. Any information I can find pertains to saving the Password only. Each time I log out and then log back into the site - it now remembers my Password - but not the LOGIN. When I enter the correct LOGIN - there is NO dialog box asking if I want to "Remember this LOGIN or Password" - Have cleared cookies and cache - still NADA - and that's not National Auto !!

Lots of well-meaning folks sending me to links that say "Login and Password" - but seem to ONLY deal with Passwords and not the LOGIN!! Help !! Thanks - BigJohn

FaceBook will not remember my LOGIN (e-mail). (Browser is Mozilla FireFox) - Recently reset Password (not login) for FB - Never changed the LOGIN - subsequently FB kept telling me that my Password was incorrect and had been changed - Went into Menu - Security - Remember passwords and deleted "old" FB password. The "old entry" had BOTH the LOGIN and the Password. The "new" entry only shows the new PASSWORD - does not show the LOGIN. Any information I can find pertains to saving the Password only. Each time I log out and then log back into the site - it now remembers my Password - but not the LOGIN. When I enter the correct LOGIN - there is NO dialog box asking if I want to "Remember this LOGIN or Password" - Have cleared cookies and cache - still NADA - and that's not National Auto !! Lots of well-meaning folks sending me to links that say "Login and Password" - but seem to ONLY deal with Passwords and not the LOGIN!! Help !! Thanks - BigJohn

Zgjidhje e zgjedhur

Hi BigJohn, I understand that Firefox does not save the Login.

As a work around it is possible to edit the stored login and password information in Firefox.

  1. https://addons.mozilla.org/en-US/fire.../?src=search

Also try these troubleshooting steps:

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 9

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Hi BigJohn, I understand that Firefox does not save the Login.

As a work around it is possible to edit the stored login and password information in Firefox.

  1. https://addons.mozilla.org/en-US/fire.../?src=search

Also try these troubleshooting steps: