Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

why do i keep getting security question, every time, when i want to open yahoo mail on modzilla?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

why do i keep getting security question, every time, when i want to open yahoo mail on modzilla? running win7 prof and modzilla 33 vers..

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Are you clearing cookies at all? Either via Firefox at closing or with an external "security" program? Some websites store "remember me" logon information in a cookie in Firefox.