Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Interactive boxes (e.g. google maps text box) and drop-downs from those boxes go blank white.

  • 1 përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 17 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

So for certain websites//boxes when I open them they are just blank white, or toolbars on websites will also randomly go between visible and completely white randomly as I scroll. So for example the facebook toolbar randomly goes white, when I try to check my messages//notifications it goes white, the google maps text box and all the drop downs are completely white, etc.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Firefox > Preferences > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need close and restart Firefox after toggling this setting.