Use the Silverlight plugin to play audio and video

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Microsoft Silverlight is a plugin used by some websites to display multimedia content. This article describes how to check whether you have Silverlight installed, and if not, how to install it.

Checking for Silverlight

To determine whether you have the Silverlight plugin installed, visit Microsoft's Get Microsoft Silverlight. If Silverlight is installed, you will see a message with your Silverlight version.

Silverlight 5 installed

Installing Silverlight

If you do not have Silverlight installed, follow the Installation Instructions on Microsoft's Get Microsoft Silverlight.

If you do not have Silverlight installed, follow the instructions at Go-Mono.com's Moonlight installation page. Moonlight is an open source implementation of Microsoft Silverlight for Unix-like systems.

Uninstalling Silverlight

To uninstall Silverlight, follow the Uninstall Silverlight instructions on Microsoft's Get Microsoft Silverlight.

To uninstall a plugin, see Manually uninstalling a plugin.

Silverlight is installed but does not work

Mozilla blocks older versions of Silverlight, causing sites like Netflix to display a message asking you to install Silverlight. To fix this, please update your installation of Silverlight to the latest version using Microsoft's Get Microsoft Silverlight.

In some cases, this may not resolve the problem and you will need to manually enable the Silverlight plugin:

  1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

  2. In the Add-ons Manager tab, select the Plugins panel.
  3. Find Silverlight in the list of plugins and click its Enable button.

In some cases, this may not resolve the problem and you will need to manually activate the Silverlight plugin:

  1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

  2. In the Add-ons Manager tab, select the Plugins panel.
  3. Find Silverlight in the list of plugins and select Always Activate in its drop-down menu.


Ndajeni këtë artikull me të tjerët: http://mzl.la/1BAQEvG

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris_Ilias, novica, Verdi, scoobidiver, Swarnava, scootergrisen. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.