Make Firefox the default browser on Android

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

This article explains how to make links on your Android device open in Firefox.

Step 1: Clear the current browser that opens links

 1. Open the Settings application and tap on Apps. (On some versions of Android this button is labelled "Applications" and you may have to tap on Manage applications before the next step.)
 2. Tap on the All tab.

  Android ICS Manage Apps - Cropped just showing stock
 3. Tap on the current browser that opens links. This is usually the default browser which is called "Browser" or "Internet".
 4. Tap on Clear defaults to prevent this browser from opening links by default. If "Clear defaults" is greyed out, then either you have not installed another browser or you have installed another browser like Opera and it is set to be the default browser. If you have installed another browser, go back to the previous step and repeat with the default browser.

  Android ICS Clear defaults - Cropped

Step 2: Set Firefox to be the default browser for opening links

 1. Open a link in an Android application like the Mail application.
 2. Tap on Firefox and then tap on Always.

  Android ICS Complete Action using Firefox Always just showing stock and ffShare this article: http://mzl.la/12Ig0pm

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Tonnes, rtanglao, Verdi, ideato, amitshree. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.