Send a tab from Firefox for iOS to another device

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox for iOS lets you send tabs from your phone to your computer so you can view them later.

Here's how to do it:

Make sure you've signed in to Firefox Accounts first.
  1. Go to the page you want to send to your computer.
  2. Tap the Page Actions menu.

    page actions ios
  3. Tap Send to Device.
  4. In the Send Tab prompt, choose the synced device you want to send the tab to.
  5. The page will open in a new tab when you open Firefox on the receiving device.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Joni, Cécile. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla