Secure your Firefox Account with two-step authentication

Unlock more from the Firefox suite: Sync, Monitor, Relay and more.

Start Now
Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Two-step authentication adds extra security by making it harder for someone else to log in to your account, especially if they steal your password.

After you enable two-step authentication, when someone attempts to log in to your account with your password, Firefox will also ask for a verification code from an authentication application for proof that it’s really you.

How do I enable two-step authentication?

Step one

Before you get started, download one of the following authentication applications:

Step two

Now that one of the applications is installed, we can set up two-step authentication in Firefox:

 1. Click on the menu button menu button retina at the top right corner.
 2. Click Firefox Accounts from the menu (it will show your email address if you're signed in.)
 3. Click Manage Account. The Firefox Accounts Settings page will open.
 4. Under Security, click the Add button next to Two-step authentication. A QR code will display.
 5. Open the authentication app of your choice.
 6. Use the app to take a photo of the QR code, or click Can’t Scan Code to display a code to enter into the app.
 7. Enter the code generated by the app into the Firefox Accounts Two-step authentication section and click Continue.
 8. Download or print the recovery codes and keep them in a safe place in case you lose access to your authentication application.
 9. Copy one of the recovery codes and click Continue.
 10. Paste the code and click Finish.
 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
 2. In the Sync panel, click Manage account.
 3. Expand the Two-step authentication section by clicking Enable….
 4. Open the authentication app of your choice.
 5. Use the app to take a photo of the QR code, or click Can’t Scan Code to display a code to enter into the app.
 6. Enter the code generated by the app into the Firefox Accounts Two-step authentication section.
 7. Download or print the recovery codes and keep them in a safe place in case you lose access to your authentication application.

The setup of your two-step authentication is now complete!

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër