How to fix an error when trying to open Telegram or Slack on Firefox

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.
Note: This article describes a problem that has been fixed since at least Firefox version 93. You should update Firefox to resolve this issue.

If you’re getting an NS_ERROR_DOM_ABORT_ERR while trying to open web.telegram.org or app.slack.com on Firefox 87 or above, or if these pages aren’t loading at all, here’s a workaround you can try:

  1. Enter about:serviceworkers in the address bar.
  2. Click Unregister for the site you’re trying to visit.
  3. Reload the site.
  4. If the site still isn’t loading properly, clear the storage for that site (see Clear cookies and site data for more information.)

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër