How do I delete a bookmark?

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This article describes different methods for removing a bookmark from your Firefox browser.

If you've set up Firefox Sync to synchronize your bookmarks, the bookmarks you remove from one device will also be deleted from your synchronized devices.

Deleting a single bookmark

 1. Go to the bookmarked page that you want to remove.
 2. Click on the star icon which is located at the right end of the address bar. The Edit This Bookmark box will be shown.

  Delete Bookmark Win1


  d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1256967768-646-1.jpg
 3. In the Edit This Bookmark box, click Remove Bookmark.

  Delete Bookmark Win2


  d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1256967768-646-3.jpg
 1. Go to the page in your bookmarks that you want to remove.
 2. Click on the star icon to the right of your search bar.
 3. In the Edit This Bookmark window, click Remove Bookmark.
  remove single

Deleting more than one bookmark or folder

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. In the left pane, click on the folder you want to view. Its contents will appear in the right pane.
 3. In the right pane, click to select the item you want to delete. Hold down the CTRL key to select more than one item.Hold down the command key to select more than one item.
 4. With the items to be deleted selected, click on the Organize button d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1252026590-54-1.png icon and then select Delete.Delete Bookmark Win3


d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1256967768-646-2.jpg

remove mult
remove bookmarks mac
delete bookmarks linux

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris Ilias, Underpass, Michael Verdi, scoobidiver, Andrew, Swarnava Sengupta, user669794, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.