How do I delete a bookmark?

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

This article describes different methods for removing a bookmark from your Firefox browser.

Deleting a single bookmark

 1. Go to the page in your bookmarks that you want to remove.
 2. Click on the star icon which is located at the right end of the address bar. The Edit This Bookmark box will be shown.

  Delete Bookmark Win1


  d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1256967768-646-1.jpg
 3. In the Edit This Bookmark box, click Remove Bookmark.

  Delete Bookmark Win2


  d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1256967768-646-3.jpg

Deleting more than one bookmark or folder

 1. Click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 on the right side of the navigation toolbarOn the menu bar, click BookmarksAt the top of the Firefox window, click the Bookmarks menu and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. In the left pane, click on the folder you want to view. Its contents will appear in the right pane.
 3. In the right pane, click to select the item you want to delete. Hold down the CTRL key to select more than one item.Hold down the command key to select more than one item.
 4. With the items to be deleted selected, click on the d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1252026590-54-1.png Organize button and then select Delete.

  Delete Bookmark Win3


  d7a1d14cc7b5aa780656b5967aad6fbf-1256967768-646-2.jpgShare this article: http://mzl.la/MCqQYF

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris_Ilias, Verdi, scoobidiver, feer56, Swarnava. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.