How do I change to the desktop view in Firefox for Android?

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Request the desktop view of websites as follows:

  1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) .
  2. Select the Request Desktop Site checkbox (you may need to tap More first) .

The website reloads and appears as it would on your desktop.

Firefox for Android enables user agent switching in your settings with an addon. This tutorial and the following procedure describe how to install the Phony addon to get the user agent choice in your settings and how to control the setting.

  1. Go to http://addons.mozilla.org/android.
  2. Search for Phony.
  3. Tap the Add to Firefox button.
    The Phony agent switcher addon will download and install.
  4. Tap the main Menu > More > Phony.
  5. Tap Default and select the Desktop Firefox radio button and tap OK.
  6. Reload the website to get the desktop view.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: scoobidiver, mluna, Jarmo, Amit Kumar Thakur, user917725, Zilmar. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.