Enable or disable cookies on Firefox for Android

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Some websites store information about your visit into files called cookies. These cookies help websites remember your site preferences when you return. Some sites also let third-parties leave cookies on your device for advertising purposes.

To enable or disable cookies:

 1. Open Firefox for Android.
 2. Tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) .
 3. Tap Settings (you may need to tap More first)
 4. Tap Privacy.
 5. Tap Cookies and select one of the following settings:
  • Enabled: allows all types of cookies.
  • Enabled, excluding tracking cookies: allows cookies from sites you visit. This doesn't allow tracking cookies from advertisers. This is the default cookie setting starting in Firefox 68.1 for Android. This feature is known as "Enhanced Tracking Protection" in desktop Firefox.
  • Enabled, excluding 3rd party: allows cookies from sites you visit. This doesn't allow cookies from third parties, which can be sold to advertisers.
  • Disabled: prevents all types of cookies from being stored on your device.
To delete cookies and other browsing history, see Clear your browsing history and other personal data on Firefox for Android.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Joni, SAKulkarni, Chris Peterson. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla