Instalacja i zarządzanie dodatkami

Dodatki umożliwiają dostosowywanie i dodawanie funkcji do Firefoksa.

Odznaki rozszerzeń

Będziesz wiedzieć, czy rozszerzenie jest regularnie kontrolowane, jeśli ma jedną z odznak wymienionych w tym artykule.

Polecane rozszerzenia

Dowiedz się, w jaki sposób rozszerzenia wchodzą do programu Polecanych rozszerzeń, i gdzie można je znaleźć.

Rozszerzenia w trybie prywatnym

Możesz zdecydować, które rozszerzenia mogą być uruchamiane w trybie przeglądania prywatnego. Oto jak można włączyć lub wyłączyć rozszerzenia w oknach prywatnych.

Podpisywanie dodatków dla Firefoksa

Dowiedz się więcej o podpisywaniu dodatków i o tym co możesz zrobić jeśli używany przez ciebie dodatek nie został pomyślnie zweryfikowany przez Firefoksa.

Dodatki z uprawnieniami witryny

Witryny mogą prosić o zainstalowanie dodatków z uprawnieniami, które modyfikują domyślne zachowanie zabezpieczeń programu Firefox, dając im dodatkowe uprawnienia. Dowiedz się więcej.

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji