Zapamiętywanie haseł

Menadżer haseł Firefoksa może w bezpieczny sposób przechowywać nazwy użytkownika i hasła (tzw. dane logowania) używane przez ciebie na odwiedzanych stronach. Gdy ponownie odwiedzisz uzyskać dostęp do witryny, dla której są przechowywane nazwa użytkownika i hasło, Firefox automatycznie wypełni odpowiednie pola. Na tej stronie dowiesz się jak używać menadżera haseł do zachowywania, wyświetlania, usuwania i chronienia twoich danych logowania.

Zapamiętywanie haseł

Gdy wysyłasz do strony internetowej swoją nazwę użytkownika i hasło, które nie zostały dotychczas zapisane przez Firefoksa, wyświetlone zostanie okienko z zapytaniem o zachowanie tych danych logowania.

fx43-RememberLogin Fx55SaveLogin
Porada: Kliknięcie poza okienkiem spowoduje jego ukrycie. Aby je przywrócić, kliknij ikonę klucza po lewej stronie paska adresu. Jeśli Firefox nie wyświetla zapytania o zachowanie danych logowania, zapoznaj się ze stroną Nazwa użytkownika i hasło nie są zapamiętywane.

W okienku:

 • Aby Firefox zapamiętał twoją nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk ZapamiętajZapisz. Przy ponownej wizycie na tej witrynie internetowej, Firefox automatycznie wprowadzi w odpowiednie miejsce nazwę użytkownika i hasło.
  • Jeśli przypadkowo zapisana została błędna nazwa użytkownika lub hasło, wpisz poprawną wersję w pola logowania na stronie, a Firefox automatycznie zapyta o ich zachowanie. Aby zapisać nowe dane logowania, kliknij przycisk Aktualizuj.
 • Aby Firefox nigdy nie zapamiętywał haseł na bieżącej witrynie internetowej, kliknij rozwijane menu i wybierz opcję Nigdy dla tej witryny. Gdy odwiedzisz tę witrynę ponownie, okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania nie będzie wyświetlone
  • Jeśli później zmienisz zdanie i zechcesz by Firefox pytał o zapamiętywanie danych logowania dla danej witryny, musisz przejść do opcji Firefoksa i usunąć wpis dla tej witryny z listy wyjątków panelu Bezpieczeństwopanelu Prywatność i bezpieczeństwo.Jeśli później zmienisz zdanie i zechcesz by Firefox pytał o zapamiętywanie danych logowania dla danej witryny, musisz przejść do preferencji Firefoksa i usunąć wpis dla tej witryny z listy wyjątków panelu BezpieczeństwoPrywatność i bezpieczeństwo.
 • Aby pominąć w danym momencie zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła, kliknij rozwijane menu i wybierz opcję Nie terazkliknij przycisk Nie zapisuj. Przy następnej wizycie na tej witrynie, ponownie zostanie wyświetlone okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania.
Uwaga: Niektóre strony oferują długotrwałe zalogowanie za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola podczas logowania. To opcja oferowana przez odwiedzaną stronę, która będzie działała niezależnie od zapamiętywania danych logowania przez Firefoksa.

Zarządzanie wieloma kontami dla jednej witryny

Jeśli używasz więcej niż jednego konta dla danej witryny, Firefox może zapisać dane logowania osobno dla każdego z nich. Przy każdych odwiedzinach witryny możesz wybrać, które dane logowania zostaną wprowadzone automatycznie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyPrzytrzymaj klawisz Control + kliknij pole nazwy użytkownika by wyświetlić menu kontekstowe.
 2. Kliknij Uzupełnij dane logowania.
 3. Wybierz nazwę użytkownika, której chcesz użyć do zalogowania się na stronie. Firefox automatycznie wypełni odpowiednie pola zapisanymi uprzednio danymi logowania.
  login multiple accounts 42

Przeglądanie i usuwanie haseł

Aby wyświetlić hasła dla wybranej witryny, kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj klawisz Control + kliknij pole nazwy użytkownika na tej stronie, a następnie kliknij Uzupełnij dane logowania. Na zakończenie wybierz opcję Wyświetl zachowane dane logowania.

W dowolnym momencie możesz sprawdzić zapisane przez Firefoksa nazwy użytkownika i hasła.

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel BezpieczeństwoPrywatność i bezpieczeństwo.
 3. Kliknij Zachowane hasła… w sekcji Formularze i hasła. Zostanie otworzony menadżer haseł.
fx43SavedLoginsUI Fx56SavedLogins
 • Aby wyświetlić zapisane hasła, kliknij Pokaż hasła. Kiedy zamkniesz okno, twoje hasła zostaną automatycznie ukryte.
 • Użyj pola wyszukiwania by znaleźć konkretną witrynę lub nazwę użytkownika. Kliknij X w polu wyszukiwania by wyczyścić pole wyszukiwania i ponownie wyświetlić pełną listę.
 • Aby usunąć nazwę użytkownika i hasło dla jednej strony, wybierz stronę, dla której chcesz usunąć dane logowania i kliknij Usuń.
 • Aby usunąć wszystkie zapisane nazwy użytkownika i hasła, kliknij Usuń wszystkie. Po potwierdzeniu tego działania, wszystkie zapisane dotychczas nazwy użytkownika i hasła zostaną usunięte.
 • Aby zaimportować hasła z przeglądarki Chrome lub Internet Explorer, kliknij Importuj…, po czym wypełnij polecenia wyświetlane na ekranie.
Uwaga: Opcja importowania haseł jest dostępna jedynie w wersji dla systemu operacyjnego Windows.

Zabezpieczenie zapisanych haseł

Jeśli używasz tego samego, łatwego do zapamiętania hasła dla wszystkich kont, narażasz się na kradzież tożsamości. Na stronie Wybieranie bezpieczniejszych haseł dowiesz się jak łatwo stworzyć bezpieczne hasło, a przy użyciu opisanego powyżej menadżera haseł będziesz w stanie bezproblemowo korzystać z nich wszystkich.

Chociaż menadżer haseł przechowuje twoje dane logowania na lokalnym dysku twardym w zaszyfrowanym formacie, ktoś z dostępem do twojego komputera może je wyświetlić lub wykorzystać bez twojej wiedzy. Na stronie Użyj hasła głównego, by zabezpieczyć zapisane dane logowania dowiesz się jak temu zapobiec i zabezpieczyć twoje dane na wypadek kradzieży lub zagubienia komputera.

Rozwiązywanie problemów z nazwami użytkownika i hasłami

Poniższe strony pomogą ci rozwiązać ewentualne problemy, które możesz napotkać używając danych logowania:

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: Teo, TyDraniu, I1024A, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.