Zapamiętywanie haseł

Menadżerem haseł jest teraz Firefox Lockwise! Interfejs menadżera haseł został całkowicie przeprojektowany w wersji 70 programu Firefox i jest teraz oparty na dodatku Firefox Lockwise. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zarządzanie danymi logowania w Firefox Lockwise na komputerze stacjonarnym.
Reszta tego artykułu dotyczy menedżera haseł dla starszych wersji programu Firefox.

Menadżer haseł programu Firefox może w bezpieczny sposób przechowywać nazwy użytkownika i hasła (tzw. dane logowania) używane przez ciebie na odwiedzanych stronach. Gdy ponownie odwiedzisz uzyskać dostęp do witryny, dla której są przechowywane nazwa użytkownika i hasło, Firefox automatycznie wypełni odpowiednie pola. Na tej stronie dowiesz się jak używać menadżera haseł do zachowywania, wyświetlania, edycji, usuwania i chronienia twoich danych logowania. Dowiesz się również, jak wyłączyć menedżer haseł.

Zapamiętywanie haseł

Gdy wpisujesz na stronie internetowej swoją nazwę użytkownika i hasło, które nie zostały dotychczas zapisane przez program Firefox, wyświetlone zostanie okienko z zapytaniem o zachowanie tych danych logowania.

Fx57 save login

Porada: Kliknięcie poza okienkiem spowoduje jego ukrycie. Aby je przywrócić, kliknij ikonę klucza po lewej stronie paska adresu. Jeśli Firefox nie wyświetla zapytania o zachowanie danych logowania, zapoznaj się ze stroną Nazwa użytkownika i hasło nie są zapamiętywane.

W okienku:

 • Aby Firefox zapamiętał twoją nazwę użytkownika i hasło, kliknij przycisk Zapisz. Przy ponownej wizycie na tej witrynie internetowej, Firefox automatycznie wprowadzi w odpowiednie miejsce nazwę użytkownika i hasło.
  • Jeśli przypadkowo zapisana została błędna nazwa użytkownika lub hasło, wpisz poprawną wersję w pola logowania na stronie, a Firefox automatycznie zapyta o ich zachowanie. Aby zapisać nowe dane logowania, kliknij przycisk Aktualizuj.
 • Aby Firefox nigdy nie zapamiętywał haseł na bieżącej witrynie internetowej, kliknij rozwijane menu i wybierz opcję Nigdy nie zachowuj. Gdy odwiedzisz tę witrynę ponownie, okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania nie będzie wyświetlone.
  • Jeśli później zmienisz zdanie i zechcesz by Firefox pytał o zapamiętywanie danych logowania dla danej witryny, musisz przejść do opcji programu Firefox i usunąć wpis dla tej witryny z listy wyjątków panelu Prywatność i bezpieczeństwo.Jeśli później zmienisz zdanie i zechcesz by Firefox pytał o zapamiętywanie danych logowania dla danej witryny, musisz przejść do preferencji programu Firefox i usunąć wpis dla tej witryny z listy wyjątków panelu Prywatność i bezpieczeństwo.
 • Aby pominąć w danym momencie zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła, kliknij przycisk Nie zapisuj. Przy następnej wizycie na tej witrynie, ponownie zostanie wyświetlone okienko z zapytaniem o zapamiętanie danych logowania.
Uwaga: Niektóre strony oferują długotrwałe zalogowanie za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola podczas logowania. To opcja oferowana przez odwiedzaną stronę, która będzie działała niezależnie od zapamiętywania danych logowania przez program Firefox.

Zarządzanie wieloma kontami dla jednej witryny

Jeśli używasz więcej niż jednego konta dla danej witryny, Firefox może zapisać dane logowania osobno dla każdego z nich. Przy każdych odwiedzinach witryny możesz wybrać, które dane logowania zostaną wprowadzone automatycznie.

Jeśli dla witryny internetowej zapisano więcej niż jeden login, lista nazw użytkowników pojawi się po kliknięciu pola logowania. Po prostu wybierz nazwę użytkownika, którą chcesz się zalogować.

More saved logins saved logins 67

Operacje na nazwach użytkownika i hasłach

Aby wyświetlić hasła dla wybranej witryny, kliknij pole nazwy użytkownika na tej stronie, a następnie kliknij Wyświetl zachowane dane logowania.kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj klawisz Control + kliknij pole nazwy użytkownika na tej stronie, a następnie kliknij Uzupełnij dane logowania. Na zakończenie wybierz opcję Wyświetl zachowane dane logowania.

W dowolnym momencie możesz sprawdzić zapisane przez program Firefox nazwy użytkownika i hasła.

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasła. Otworzy się okno z listą zachowanych danych logowania.
 3. Wyszukaj lub przewiń listę, by znaleźć dane logowania, które chcesz zmienić.
  • Nazwa użytkownika: Kliknij podwójnie nazwę użytkownika, by ją zmienić.
  • Hasła: Kliknij Wyświetl hasła. Kliknij podwójnie hasło, aby je zmienić.
  • Usuń: Zaznacz dane logowania, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  • Usuń wszystkie: Naciśnij ten przycisk, aby usunąć wszystkie dane logowania.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Kliknij Zachowane hasła… w sekcji Formularze i hasła. Zostanie otworzony menadżer haseł.

Fx57 saved logins

 • Aby wyświetlić lub edytować zapisane hasła, kliknij Pokaż hasła. Aby zmienić hasło, kliknij je podwójnie. Kiedy zamkniesz okno, twoje hasła zostaną automatycznie ukryte.
 • Użyj pola wyszukiwania by znaleźć konkretną witrynę lub nazwę użytkownika. Kliknij X w polu wyszukiwania by wyczyścić pole wyszukiwania i ponownie wyświetlić pełną listę.
 • Aby usunąć nazwę użytkownika i hasło dla jednej strony, wybierz stronę, dla której chcesz usunąć dane logowania i kliknij Usuń.
 • Aby usunąć wszystkie zapisane nazwy użytkownika i hasła, kliknij Usuń wszystkie. Po potwierdzeniu tego działania, wszystkie zapisane dotychczas nazwy użytkownika i hasła zostaną usunięte.
 • Aby zaimportować hasła z przeglądarki Chrome lub Internet Explorer, kliknij Importuj…, po czym wypełnij polecenia wyświetlane na ekranie.
Uwaga: Opcja importowania haseł jest dostępna jedynie w wersji dla systemu operacyjnego Windows.

Zabezpieczenie zapisanych haseł

Jeśli używasz tego samego, łatwego do zapamiętania hasła dla wszystkich kont, narażasz się na kradzież tożsamości. Na stronie Wybieranie bezpieczniejszych haseł dowiesz się jak łatwo stworzyć bezpieczne hasło, a przy użyciu opisanego powyżej menadżera haseł będziesz w stanie bezproblemowo korzystać z nich wszystkich.

Chociaż menadżer haseł przechowuje twoje dane logowania na lokalnym dysku twardym w zaszyfrowanym formacie, ktoś z dostępem do twojego konta użytkownika komputera może je wyświetlić lub wykorzystać bez twojej wiedzy. Na stronie Użyj hasła głównego, by zabezpieczyć zapisane dane logowania dowiesz się jak temu zapobiec i zabezpieczyć twoje dane na wypadek kradzieży lub zagubienia komputera.

Wyłączenie menedżera haseł

Firefox domyślnie umożliwia zapamiętywanie haseł. Aby wyłączyć tę funkcję:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Formularze i hasłaDane logowania i hasłaDane logowania i hasła.
  • Aby Firefox nie zapisywał loginów i haseł dla danej strony internetowej, kliknij przycisk Wyjątki… obok Pamiętaj dane logowania i hasła do witrynPytanie o zachowywanie danych logowania do witryn i dodaj URL tej witryny.
  • Aby Firefox w ogóle nie zapisywał loginów i haseł, usuń zaznaczenie z pola wyboru Pamiętaj dane logowania i hasła do witrynPytanie o zachowywanie danych logowania do witryn.
 3. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Rozwiązywanie problemów z nazwami użytkownika i hasłami

Poniższe strony pomogą ci rozwiązać ewentualne problemy, które możesz napotkać używając danych logowania:

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, TyDraniu, I1024A, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support