Użyj hasła głównego, by zabezpieczyć zapisane dane logowania

Firefox może zapamiętać nazwy użytkowników i hasła używane do logowania na różnych stronach, takich jak banki i serwisy pocztowe. Jeśli z tego samego komputera korzysta więcej osób, zalecamy używanie hasła głównego.

Przy wielu urządzeniach/profilach: Hasła główne są ustawiane lokalnie i nie synchronizują się pomiędzy profilami czy urządzeniami. Jeżeli używasz kilku urządzeń czy profili, na każdym musisz ustawić osobne hasło główne.

Ważne: Po zdefiniowaniu i ustawieniu hasła głównego, będziesz proszony o jego wprowadzenie raz na każdą sesję Firefoksa, gdy Firefox będzie potrzebował dostępu do przechowywanych haseł. Dotyczy to również sytuacji, gdy chcesz dodać, usunąć lub wyświetlić hasło.

Password Required - Enter Password Fx63 Password Required - Enter Master Password Enter primary password image for fx80+

Tworzenie hasła głównego

W przeglądarce Firefox domyślnie dostęp do zapisanych danych logowania nie jest zabezpieczony hasłem. Aby zdefiniować hasło główne:

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu , by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasła.
 3. Naciśnij menu Firefox Lockwise (trzy kropki), następnie kliknij OpcjePreferencje.

  lockwise pref 70 Fx70LockwiseMenuOptions
  • Otworzą się OpcjePreferencje programu Firefox na panelu Prywatność i bezpieczeństwo i sekcji Dane logowania i hasła.
  Fx80setting-UseAPrimaryPassword
 4. Zaznacz pole Hasło główne. Otworzy się okno dialogowe Zmiana hasła głównego.
 5. Wprowadź swoje hasło główne. Miernik jakości hasła ilustruje trudność jego odgadnięcia przez inne osoby. Aby stworzyć dobre hasło, powinno ono zawierać:
  • przynajmniej jedną dużą literę,
  • jedną cyfrę,
  • przynajmniej jeden znak niealfanumeryczny, taki jak @ # $ % ^ & * ( ).
  • Należy również pamiętać, aby hasło było łatwe do zapamiętania dla ciebie, by łatwo można było uzyskać dostęp do zabezpieczonych tym hasłem danych, ale aby było trudne do odgadnięcia dla innych. Więcej informacji o tworzeniu haseł znajdziesz na stronie Wybieranie bezpieczniejszych haseł.
 6. Wprowadź hasło ponownie, by potwierdzić spójność haseł.
  Fx80ChangePrimaryPassword
 7. By ustawić wybrane hasło, naciśnij przycisk OK.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

W przeglądarce Firefox domyślnie dostęp do zapisanych danych logowania nie jest zabezpieczony hasłem. Aby zdefiniować hasło główne:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Zaznacz funkcję Używaj hasła głównego.
  Fx67UseMasterPassword
  • Zostanie wyświetlone okno dialogowe zmiany hasła głównego.
 4. Wprowadź swoje hasło główne. Miernik jakości hasła ilustruje trudność jego odgadnięcia przez inne osoby. Aby stworzyć dobre hasło, skorzystaj z poniższych porad:
  • użyj przynajmniej jednej dużej litery,
  • jednej cyfry,
  • przynajmniej jednego znaku niealfanumerycznego, takiego jak @ # $ % ^ & * ( ).
  • Należy również pamiętać, aby hasło było łatwe do zapamiętania dla ciebie, by łatwo można było uzyskać dostęp do zabezpieczonych tym hasłem danych, ale aby było trudne do odgadnięcia dla innych. Więcej informacji o tworzeniu haseł znajdziesz na stronie: Wybieranie bezpieczniejszych haseł.
 5. Wprowadź hasło ponownie, by potwierdzić spójność haseł.
  Fx52ChangeMasterPassword
 6. By zatwierdzić wybrane hasło, jako hasło główne, naciśnij przycisk OK. Zostanie zamknięte okno zmiany/definiowania hasła.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Usuwanie hasła głównego

Zdefiniowane hasło główne można usunąć w dowolnej chwili:

Ważne! Jeśli hasło główne nie jest zdefiniowane, każda osoba mająca dostęp do twojego komputera może podejrzeć dane logowania zapisane w Firefoksie.
 1. Kliknij przycisk menu fx57menu , by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasła.
 3. Naciśnij menu Firefox Lockwise (trzy kropki), następnie kliknij OpcjePreferencje.

  lockwise pref 70 Fx70LockwiseMenuOptions
  • Otworzą się OpcjePreferencje programu Firefox na panelu Prywatność i bezpieczeństwo i sekcji Dane logowania i hasła.
 4. Usuń zaznaczenie pola Hasło główne.
 5. Wprowadź aktualne hasło główne, by potwierdzić, że masz uprawnienia do usuwania hasła głównego.
 6. Naciśnij przycisk Usuń.
 7. W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk OK, by potwierdzić usunięcie hasła głównego.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Odznacz funkcję Używaj hasła głównego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe usuwania hasła głównego.
 4. Wprowadź aktualne hasło główne, by potwierdzić, że masz uprawnienia do usuwania hasła głównego.
 5. Naciśnij przycisk Usuń.
 6. W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk OK, by potwierdzić usunięcie hasła głównego.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Zmiana hasła głównego

 1. Kliknij przycisk menu fx57menu , by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasła.
 3. Naciśnij menu Firefox Lockwise (trzy kropki), następnie kliknij OpcjePreferencje.

  lockwise pref 70 Fx70LockwiseMenuOptions
  • Otworzą się OpcjePreferencje programu Firefox na panelu Prywatność i bezpieczeństwo i sekcji Dane logowania i hasła.
 4. Naciśnij przycisk Zmień hasło główne….
 5. Wprowadź aktualne hasło główne, by potwierdzić, że masz uprawnienia do zmiany hasła głównego.
 6. Wprowadź nowe hasło dwukrotnie.
  • Pozostawienie obydwu pól tekstowych pustych spowoduje usunięcie aktualnego hasła głównego.
 7. W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk OK, by potwierdzić zmianę hasła.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Hasło główne można zmienić w dowolnej chwili::

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Naciśnij przycisk Zmień hasło główne….
 4. Wprowadź aktualne hasło główne, by potwierdzić, że masz uprawnienia do zmiany hasła głównego.
 5. Wprowadź nowe hasło dwukrotnie.
  • Pozostawienie obydwu pól tekstowych pustych spowoduje usunięcie aktualnego hasła głównego.
 6. W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk OK, by potwierdzić zmianę hasła.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji