Użyj hasła głównego, by zabezpieczyć zapisane dane logowania

Firefox może zapamiętać nazwy użytkowników i hasła używane do logowania na różnych stronach, takich jak banki i serwisy pocztowe. Jeśli z tego samego komputera korzysta więcej osób, zalecamy używanie hasła głównego.

Gdy hasło główne jest zdefiniowane, podczas każdej próby dostępu do zapisanych w przeglądarce danych logowania, Firefox będzie prosił o podanie tego hasła.

Master Password - Win1
Uwaga. Gdy hasło główne jest zdefiniowane, podczas każdej próby zmiany lub usunięcia tego hasła, trzeba będzie je podawać. Hasło główne trzeba będzie także podawać w każdej sesji Firefoksa podczas próby dostępu do zapisanych w przeglądarce danych logowania.

Definiowanie hasła głównego

W przeglądarce Firefox domyślnie dostęp do zapisanych danych logowania nie jest zabezpieczony hasłem. Aby zdefiniować hasło główne:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Zaznacz funkcję Używaj hasła głównego.
  Fx57Privacy&Security-UseMasterPassword Fx66UseMasterPassword Fx67UseMasterPassword
  • Zostanie wyświetlone okno dialogowe zmiany hasła głównego.
 4. Wprowadź swoje hasło główne. Miernik jakości hasła ilustruje trudność jego odgadnięcia przez inne osoby. Aby stworzyć dobre hasło, skorzystaj z poniższych porad:
  • użyj przynajmniej jednej dużej litery,
  • jednej cyfry,
  • przynajmniej jednego znaku niealfanumerycznego, takiego jak @ # $ % ^ & * ( ).
  • Należy również pamiętać, aby hasło było łatwe do zapamiętania dla ciebie, by łatwo można było uzyskać dostęp do zabezpieczonych tym hasłem danych, ale aby było trudne do odgadnięcia dla innych. Więcej informacji o tworzeniu haseł znajdziesz na stronie: Wybieranie bezpieczniejszych haseł.
 5. Wprowadź hasło ponownie, by potwierdzić spójność haseł.
  Fx52ChangeMasterPassword
 6. By zatwierdzić wybrane hasło, jako hasło główne, naciśnij przycisk OK. Zostanie zamknięte okno zmiany/definiowania hasła.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Usuwanie hasła głównego

Zdefiniowane hasło główne można usunąć w dowolnej chwili:

Ważne! Jeśli hasło główne nie jest zdefiniowane, każda osoba mająca dostęp do twojego komputera może podejrzeć dane logowania zapisane w Firefoksie.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Odznacz funkcję Używaj hasła głównego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe usuwania hasła głównego.
 4. Wprowadź aktualne hasło główne, by potwierdzić, że masz uprawnienia do usuwania hasła głównego.
 5. Naciśnij przycisk Usuń.
 6. W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk OK, by potwierdzić usunięcie hasła głównego.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Zmiana hasła głównego

Hasło główne można zmienić w dowolnej chwili::

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Kliknij panel Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Naciśnij przycisk Zmień hasło główne.
 4. Wprowadź aktualne hasło główne, by potwierdzić, że masz uprawnienia do zmiany hasła głównego.
 5. Wprowadź nowe hasło dwukrotnie.
  • Pozostawienie obydwu pól tekstowych pustych spowoduje usunięcie aktualnego hasła głównego.
 6. W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk OK, by potwierdzić zmianę hasła.
 7. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support