Eksport danych logowania z Firefoksa

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową swoich zapisanych nazw użytkowników i haseł lub przenieść je do innej aplikacji, menedżer haseł Firefoksa umożliwia wyeksportowanie tych danych do pliku .csv (wartości oddzielone przecinkiem).

Ostrzeżenie! Hasła w wyeksportowanym pliku nie będą szyfrowane i będą w formie czytelnej dla każdego, kto może obejrzeć ten plik. Nie wysyłaj go na dyski w chmurze, w wiadomościach e-mail ani nie udostępniaj nikomu wyeksportowanego pliku.

Możesz również zaimportować dane logowania z innej przeglądarki lub z pliku csv.

Eksport nazw użytkownika i haseł

 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie zostanie otworzona strona menedżera haseł about:logins.
 3. Kliknij ikonę menu Three dot menu a następnie kliknij Eksportuj dane logowania…
  Fx89logins3-dotMenuExport-winFx121LoginsMenuExport-Simplified
 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe przypominające, że hasła zostaną zapisane jako zwykły tekst. Aby kontynuować, naciśnij przycisk Eksportuj….
  Fx121ExportLoginsWarning
  • Podczas uzyskiwania dostępu do zachowywanych haseł, jeśli jest włączone hasło główne, może zostać wyświetlony monit o jego wprowadzenie.
 5. Możesz wybrać nazwę pliku i lokalizację,w której zostaną zapisane wyeksportowane dane.
 1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie zostanie otworzona strona menedżera haseł about:logins.
 3. Kliknij ikonę menu Three dot menu następnie kliknij Eksportuj dane logowania…
  Export passwords option
 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe przypominające, że hasła zostaną zapisane jako zwykły tekst. Aby kontynuować, naciśnij przycisk Kontynuuj eksportowanie….
  Confirm password export
  • Podczas uzyskiwania dostępu do zachowywanych haseł, jeśli jest włączone hasło główne, może zostać wyświetlony monit o jego wprowadzenie
 5. Możesz wybrać nazwę pliku i lokalizację, w której zostaną zapisane wyeksportowane dane.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji