Eksport danych logowania z Firefoksa

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową swoich zapisanych nazw użytkowników i haseł lub przenieść je do innej aplikacji, menedżer haseł Firefoksa umożliwia wyeksportowanie tych danych do pliku .csv (comma separated values).

Ostrzeżenie: Twoje hasła w wyeksportowanym pliku nie będą szyfrowane i będą w formie czytelnej dla każdego, kto może obejrzeć ten plik. Nie wysyłaj go na dyski w chmurze, w wiadomościach e-mail ani nie udostępniaj nikomu wyeksportowanego pliku.

Możesz również zaimportować dane logowania z innej przeglądarki.

Eksport nazw użytkownika i haseł

  1. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie otworzy się strona about:logins menedżera haseł.
  3. Kliknij ikonę menu (trzy poziome kropki), następnie kliknij Eksportuj dane logowania….
    Fx89logins3-dotMenuExport-win
  4. Pojawi się okno dialogowe przypominające, że hasła zostaną zapisane jako zwykły tekst. Naciśnij przycisk Eksportuj… aby kontynuować.
    • Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła głównego, jeśli jest ono włączone, podczas uzyskiwania dostępu do zapisanych haseł.
  5. Możesz wybrać nazwę pliku i lokalizację, w której będą zapisane wyeksportowane dane.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji