Automatyczne uzupełnianie danych logowania i haseł w przeglądarce Firefox

Firefox automatycznie zapisuje i wypełnia domyślnie dane logowania, więc nie musisz ich wpisywać za każdym razem. Ten artykuł wyjaśnia, jak kontrolować automatyczne wypełnianie haseł.

Włączanie i wyłączanie automatycznego uzupełniania danych logowania

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie otworzy się strona menedżera haseł about:logins.
 3. Kliknij menu menedżera haseł (trzy poziome kropki), następnie kliknij OpcjePreferencje.

  lockwise pref 70Fx76LockwiseMenuOptionsFx89logins3dotMenu-win
  • Otworzą się OpcjePreferencjeUstawienia programu Firefox na panelu Prywatność i bezpieczeństwo i sekcji Dane logowania i hasła.
  Fx80settings-LoginsAndPasswords
 4. Zaznacz pole Wypełnianie danych logowania i haseł aby to włączyć, lub usuń zaznaczenie, by wyłączyć.
Informacja: Niektóre strony internetowe mają ograniczenie długości pola hasła. W przypadku wklejenia lub automatycznego wypełnienia pola, które jest zbyt długie, może pojawić się komunikat: "Proszę skrócić ten tekst do co najwyżej 20 znaków" i trzeba będzie użyć krótszego hasła.

Automatyczne zapisywanie haseł

Aby włączyć lub wyłączyć zapamiętywanie haseł w przeglądarce Firefox (domyślnie włączone):

Konfiguracja menedżera haseł

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie otworzy się strona menedżera haseł about:logins.
 3. Kliknij menu menedżera haseł (trzy poziome kropki), następnie kliknij OpcjePreferencje.

  lockwise pref 70Fx76LockwiseMenuOptionsFx89logins3dotMenu-win
  • Otworzą się OpcjePreferencjeUstawienia programu Firefox na panelu Prywatność i bezpieczeństwo i sekcji Dane logowania i hasła.
  Fx80settings-LoginsAndPasswords
 4. Zaznacz pole Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn aby włączyć wyświetlanie pytania, lub usuń zaznaczenie, by go nie wyświetlać.

Aby zarządzać zapisanymi danymi logowania, naciśnij przycisk Zachowane dane logowania… aby otworzyć stronę menedżera haseł about:logins.

Wyłączenie automatycznego zapisywania haseł dla określonych witryn

Aby zapobiec zapisywaniu przez przeglądarkę Firefox danych logowania i haseł do określonej strony internetowej:

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu.
 2. Kliknij Dane logowania i hasłaHasła. W nowej karcie otworzy się strona menedżera haseł about:logins.
 3. Kliknij menu menedżera haseł (trzy poziome kropki), następnie kliknij OpcjePreferencje.

  lockwise pref 70Fx76LockwiseMenuOptionsFx89logins3dotMenu-win
  • Otworzą się OpcjePreferencjeUstawienia programu Firefox na panelu Prywatność i bezpieczeństwo i sekcji Dane logowania i hasła.
  Fx80settings-LoginsAndPasswords
 4. Kliknij przycisk Wyjątki… znajdujący się obok Pytanie o zachowywanie danych logowania do witryn.
 5. Dodaj adres URL witryny.
 6. Kliknij Zachowaj.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji