Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku

Dowiedz się, co Firefox robi z pobieranymi plikami różnych typów i jak możesz zmienić ustawienia z tym związanie.

Czynności podczas pobierania

Kiedy klikniesz odnośnik by pobrać plik, może pojawić się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zapisać plik, czy otworzyć go za pomocą konkretnej aplikacji, jeśli Firefox nie potrafi obsłużyć go wewnętrznie. Typ MIME, lub inaczej Content-Type, skonfigurowany przez serwer WWW, określi, jakie działania podejmie Firefox.

Uwaga: Firefox nie będzie w stanie prawidłowo obsługiwać pobierania plików, jeśli źle skonfigurowany serwer WWW wyśle je z nieprawidłowym typem treści. Na przykład, Firefox może wyświetlać zawartość jako zwykły tekst zamiast otwierać plik w aplikacji lub pytać, co robić. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Poprawna kofiguracja MIME na serwerze w MDN web docs.) W takich przypadkach możesz skontaktować się z właścicielem witryny lub wypróbować rozszerzenie Firefoksa, takie jak Content-Type Fixer, aby obejść ten problem.

Gdy każesz Firefoksowi otworzyć lub zapisać plik, a także zaznaczysz opcję Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu (więcej szczegółów poniżej), spowoduje to pojawienie się nowego wpisu w sekcji Aplikacje panelu Ogólne okna OpcjePreferencje .

Zmiana czynności podczas pobierania

Możesz zmienić zachowanie programu Firefox podczas pobierania plików danego typu. Nie będzie to miało wpływu na pliki multimedialne osadzone na stronach - jedynie na odnośniki do plików.

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Wybierz typ pliku dla którego chcesz zmienić działanie programu Firefox.
  Widzisz więcej niż jeden wpis dla tego samego formatu pliku lub rozszerzenia? Niektóre rodzaje plików zawierają kilka odmiennych typów MIME.
 4. Kolumna Czynność zawiera rozwijane menu pozwalające wybrać, co Firefox ma zrobić z danym typem pliku, za każdym razem jeśli zostanie on kliknięty:
  Fx76Applications-PDF-Mac applications-fx57-pdf Fx61Applications-pdf-win7 Fx77Applications-PDF-Mac Fx78Applications-PDF Fx78Applications-PDF-Win
  • Podgląd w programie FirefoxOtwórz w programie Firefox Dotyczy ono jedynie ograniczonej liczby rodzajów plików, które Firefox jest w stanie otworzyć, np. pliki Portable Document Format (PDF)).
  • Zawsze pytaj - to ustawienie oznacza, że Firefox będzie pytał co chcesz zrobić z pobieranym plikiem za każdym razem gdy klikniesz odnośnik do tego typu. Może to być przydatne jeśli Firefox automatycznie zapisuje dany typ plików lub otwiera go przy użyciu jednego programu, podczas gdy ty wolisz decydować za każdym razem co ma się stać z danym plikiem.
  • Zapisz plik - to ustawienie oznacza, że plik tego typu będzie zawsze zapisywany za pomocą okna pobierania.
  • Użyj aplikacji… - to ustawienie oznacza otwieranie pliku za pomocą wybranej aplikacji.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Dodawanie czynności podczas pobierania

Kiedy klikniesz odnośnik dla typu pliku, które nie ma określonego rodzaju zawartości lub czynności podczas pobierania, Firefox zapyta co zrobić z plikiem:

Fx4WinOpeningFile MacOpeningFile
 • Otwórz za pomocą - Firefox będzie zapisywał pliki tego typu w tymczasowym folderze i otwiera go za pomocą domyślnej aplikacji dla danego typu plików. Aby wybrać aplikację, kliknij Wybierz...Przeglądaj....
  Ostrzeżenie: Nie określaj by Firefox zawsze otwierał określony typ pliku, ponieważ może to wywołać problem, kiedy to Firefox otwiera wciąż puste karty lub okna po kliknięciu odnośnika.
 • Zapisz plik - Firefox będzie zapisywał pliki tego typu w folderze pobierania (określanym w panelu Ogólne okna OpcjePreferencje).
 • Pamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu - Zaznacz to ustawienie i kliknij OK by dodać nową pozycję na liście Typ zawartości dla tego typu plików.
Opcja "Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu" jest niedostępna? Może to mieć miejsce jeśli serwer strony nieprawidłowo określił typ MIME danego pliku. Może to również mieć miejsce jeśli serwer przypisze wartość "Content-Disposition: attachment" dla danego pliku.

Resetowanie czynności podczas pobierania dla wszystkich typów plików

Jeśli Firefox nie działa poprawnie podczas pobierania niektórych typów plików, lub też jeśli chcesz zacząć wybierać czynności podczas pobierania plików, możesz samodzielnie przywrócić domyślne ustawienia dla wszystkich plików usuwając plik w którym są one zapisane.

Spowoduje to usunięcie wszystkich stworzonych przez ciebie czynności podczas pobierania dla wszystkich rodzajów plików. Po wykonaniu poniższych czynności wymagane będzie ich ponowne ustawienie.
 1. Otwórz folder profilu:

  • Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta Informacje dla pomocy technicznej.
  • W sekcji Informacje o aplikacji, w wierszu FolderKatalog profilu, kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilukatalog twojego profilu.
  Uwaga: Jeśli nie możesz uruchomić programu Firefox, lub wykonać powyższej instrukcji, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Zamknij program Firefox.

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Usuń (lub zmień nazwę) pliku handlers.json.
 4. Uruchom ponownie program Firefox.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji