Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku

Dowiedz się, co Firefox robi z pobieranymi plikami różnych typów i jak możesz zmienić ustawienia z tym związanie.

Czynności podczas pobierania

Kiedy klikniesz odnośnik by pobrać plik, może pojawić się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zapisać plik, czy otworzyć go za pomocą konkretnej aplikacji, jeśli Firefox nie potrafi obsłużyć go wewnętrznie. Typ MIME, lub inaczej Content-Type, skonfigurowany przez serwer WWW, określi, jakie działania podejmie Firefox.

Uwaga: Firefox nie będzie w stanie prawidłowo obsługiwać pobierania plików, jeśli źle skonfigurowany serwer WWW wyśle je z nieprawidłowym typem treści. Na przykład, Firefox może wyświetlać zawartość jako zwykły tekst zamiast otwierać plik w aplikacji lub pytać, co robić. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Poprawna kofiguracja MIME na serwerze w MDN web docs.) W takich przypadkach możesz skontaktować się z właścicielem witryny lub wypróbować dodatek do Firefoksa, taki jak Content-Type Fixer, aby obejść ten problem. (Jeśli zdecydujesz się na użycie dodatku, w celu uzyskania wsparcia powinieneś odwiedzić witrynę dodatku lub skontaktować się bezpośrednio z jego twórcą.)

Gdy każesz Firefoksowi otworzyć lub zapisać plik, a także zaznaczysz opcję Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu (więcej szczegółów poniżej), spowoduje to pojawienie się nowego wpisu w sekcji Aplikacje panelu Ogólne okna OpcjePreferencjeUstawienia .

Zmiana czynności podczas pobierania

Możesz zmienić zachowanie programu Firefox podczas pobierania plików danego typu. Nie będzie to miało wpływu na pliki multimedialne osadzone na stronach - jedynie na odnośniki do plików.

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Wybierz typ pliku dla którego chcesz zmienić działanie programu Firefox.
  Widzisz więcej niż jeden wpis dla tego samego formatu pliku lub rozszerzenia? Niektóre rodzaje plików zawierają kilka odmiennych typów MIME.
 4. Kolumna Czynność zawiera rozwijane menu pozwalające wybrać, co Firefox ma zrobić z danym typem pliku, za każdym razem jeśli zostanie on kliknięty:
  Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx78Applications-PDF-Win
  • Otwórz w programie Firefox - wybierz tę opcję, jeżeli Firefox ma wyświetlić dany plik. Dotyczy to jedynie ograniczonej liczby rodzajów plików, które Firefox jest w stanie otworzyć, np. pliki Portable Document Format (PDF)).
  • Zawsze pytaj - to ustawienie oznacza, że Firefox będzie pytał co chcesz zrobić z pobieranym plikiem za każdym razem gdy klikniesz odnośnik do tego typu. Może to być przydatne jeśli Firefox automatycznie zapisuje dany typ plików lub otwiera go przy użyciu jednego programu, podczas gdy ty wolisz decydować za każdym razem co ma się stać z danym plikiem.
  • Zapisz plik - to ustawienie oznacza, że plik tego typu będzie zawsze zapisywany za pomocą okna pobierania.
  • Użyj aplikacji… - to ustawienie oznacza otwieranie pliku za pomocą wybranej aplikacji.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Dodawanie czynności podczas pobierania

Kiedy klikniesz odnośnik, a Firefox nie zna rodzaju zawartości tego pliku lub nie ma zdefiniowanej czynności podczas pobierania, Firefox zapyta co zrobić z plikiem:

Fx78OpeningFLVfileFx90OpeningFLVfile-mac
 • Otwórz za pomocą: Zapisuje plik w folderze tymczasowym i otwiera go w domyślnej aplikacji systemu operacyjnego dla danego typu pliku. (Można również użyć menu rozwijanego, aby wybrać inną aplikację).
  • Jeśli nie jest wyświetlana żadna domyślna aplikacja, możesz kliknąć przyciskWybierz…Przeglądaj…, aby wybrać aplikację zainstalowaną na komputerze do otwarcia pliku.
Fx78OpeningPPTfileFx90OpeningFileChoose-mac
Ostrzeżenie: Nie wybieraj programu Firefox jako aplikacji, która ma zawsze otwierać określony typ pliku, ponieważ może to spowodować problem, kiedy to Firefox otwiera wciąż puste karty lub okna po kliknięciu odnośnika.
 • Zapisz plik: Firefox będzie zapisywał pliki tego typu w folderze pobierania (określanym w panelu Ogólne okna OpcjePreferencjeUstawienia w sekcji Pobieranie).
 • Pamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu: Zaznacz to ustawienie, aby zawsze podejmować wybraną akcję, a następnie kliknij OK. Zostanie dodana nowa pozycja na liście Typ zawartości dla tego typu plików.
Opcja "Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu" jest niedostępna? Może to mieć miejsce jeśli serwer strony nieprawidłowo określił typ MIME danego pliku. Może to również mieć miejsce jeśli serwer przypisze wartość "Content-Disposition: attachment" dla danego pliku.

Resetowanie czynności podczas pobierania dla wszystkich typów plików

Jeśli Firefox nie działa poprawnie podczas pobierania niektórych typów plików, lub też jeśli chcesz zacząć wybierać czynności podczas pobierania plików, możesz samodzielnie przywrócić domyślne ustawienia dla wszystkich plików usuwając plik w którym są one zapisane.

Spowoduje to usunięcie wszystkich stworzonych przez ciebie czynności podczas pobierania dla wszystkich rodzajów plików. Po wykonaniu poniższych czynności wymagane będzie ich ponowne ustawienie.
 1. Otwórz folder profilu:

  • Naciśnij przycisk menu Fx57menu, następnie Pomoc i wybierz Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznejWięcej informacji do rozwiązywania problemów. Zostanie otwarta karta Informacje dla pomocy technicznej.
  • W sekcji Informacje o aplikacji, w wierszu FolderKatalog profilu, kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie wyświetlone okno zawierające folder twojego profiluwyświetlony folder twojego profiluwyświetlony katalog twojego profilu.
  Uwaga. Jeśli nie możesz uruchomić Firefoksa lub wykonać powyższej instrukcji, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Zamknij program Firefox.

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu, a następnie Zakończ Close 29.

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu, a następnie Zakończ.

 3. Usuń (lub zmień nazwę) pliku handlers.json.
 4. Uruchom ponownie program Firefox.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji