Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku

Dowiedz się co Firefox robi z pobieranymi plikami różnych typów i jak możesz zmienić ustawienia z tym związanie.

Czynności podczas pobierania

Kiedy klikniesz odnośnik by pobrać plik typ MIME określa co Firefox zrobi z otwieranym odnośnikiem. Być może masz już zainstalowaną wtyczkę, która automatycznie zajmie się pobieranym plikiem. W niektórych przypadkach możesz zobaczyć okno dialogowe z pytaniem o zapisanie pliku lub otworzenie go przy pomocy wybranej aplikacji. Podczas wybierania tych opcji możesz zaznaczyć pole "Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu" (więcej szczegółów poniżej), co spowoduje stworzenie wpisu dla tego typu plików w panelu Aplikacje.

Zmiana czynności podczas pobierania

Poniższe działanie nie będzie miało wpływu na pliki multimedialne osadzone na stronach - jedynie na odnośniki do plików.

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Aplikacje.
 3. W panelu Aplikacje wybierz typ pliku dla którego chcesz zmienić działanie Firefoksa.
  Widzisz więcej niż jeden wpis dla tego samego formatu pliku lub rozszerzenia? Niektóre rodzaje plików zawierają kilka odmiennych typów MIME.
 4. Kolumna Czynność zawiera rozwijane menu pozwalające wybrać, co Firefox ma zrobić z danym typem pliku, za każdym razem jeśli zostanie on kliknięty:
  ApplicationsDropPDFWin Fx4AppPanelMac-drop.jpg incontent pref 38
  • Zawsze pytaj - to ustawienie oznacza, że Firefox będzie pytał co chcesz zrobić z pobieranym plikiem za każdym razem gdy klikniesz odnośnik do tego typu. Może to być przydatne jeśli Firefox automatycznie zapisuje dany typ plików lub otwiera go przy użyciu jednego programu, podczas gdy ty wolisz decydować za każdym razem co ma się stać z danym plikiem.
  • Zapisz plik - to ustawienie oznacza, że plik tego typu będzie zawsze zapisywany za pomocą okna pobierania.
  • Otwórz plik za pomocą wybranej aplikacji lub wtyczki.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Dodawanie czynności podczas pobierania

 1. Znajdź w sieci odnośnik pasujący do typu plików który chcesz dodać.
 2. Kliknij odnośnik pliku by go pobrać.
 3. Wybierz co Firefox ma zrobić z tym typem plików:
  • Otwórz za pomocą - Firefox będzie zapisywał pliki tego typu w tymczasowym folderze i otwiera go za pomocą domyślnej aplikacji dla danego typu plików. Aby wybrać aplikację, kliknij Wybierz...Przeglądaj....
   Nie określaj by Firefox zawsze otwierał określony typ pliku, ponieważ może to wywołać problem, kiedy to Firefox otwiera wciąż puste karty lub okna po kliknięciu odnośnika.
  • Zapisz plik - Firefox będzie zapisywał pliki tego typu w folderze poobierania (określanym w panelu Ogólne).
 4. W oknie otwierania plików zaznacz pole Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu.
  Fx4WinOpeningFile MacOpeningFile
 5. Click OK.
Opcja "Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu" jest niedostępna? Może to mieć miejsce jeśli serwer strony nieprawidłowo określił typ MIME danego pliku. Może to również mieć miejsce jeśli serwer przypisze wartość "Content-Disposition: attachment" dla danego pliku.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.