Zmiana klienta poczty używanego przez Firefoksa

Zazwyczaj do wysyłania wiadomości pocztowych Firefox wykorzystuje klienta poczty, który jest domyślnie zdefiniowany w twoim systemie operacyjnym. Na tej stronie dowiesz się, jak zmienić program uruchamiany, gdy klikniesz:

 • Przycisk lub menu Wyślij odnośnik (jeżeli masz dostosowany pasek narzędzi).
 • odnośnik mailto lub adres pocztowy, np.przykladowy@adres.pl na stronie internetowej.

Definiowanie klienta poczty w Firefoksie

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. wybierz panel Aplikacje.W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Wyszukaj typ zawartości: mailto i wybierz go.
 4. Kliknij w kolumnie Czynność w wierszu mailto by zmienić działanie programu Firefox.
  Fx54Applications-mailto Fx56GeneralApplications-mailto Fx56GeneralApplications-mailto_Linux mailto 57
  • Opcja Zawsze pytaj oznacza, że zawsze, gdy zajdzie potrzeba uruchomienia klienta poczty, Firefox będzie pytał, którego klienta lub serwisu pocztowego chcesz użyć.
  • Opcja Użyj aplikacji (domyślnej) automatycznie uruchomi klienta poczty zdefiniowanego w twoim systemie operacyjnym (np. Thunderbird, Poczta Windows Live, Outlook, Evolution, KMail) i otworzy okno nowej wiadomości. Instrukcje, jak zmienić domyślnego klienta pocztowego w swoim systemie operacyjnym znajdziesz w następnej sekcji tego artykułu.
  • Opcja Użyj aplikacji Webmail otworzy w Firefoksie twój internetowy serwis pocztowy (np. OnetPoczta, Poczta WP, Gmail) na stronie tworzenia nowej wiadomości. Więcej informacji o używaniu serwisów pocztowych znajdziesz w sekcji Używanie serwisów internetowych tego artykułu.
  • Opcja Użyj innej aplikacji… umożliwi wybór aplikacji, którą Firefox ma uruchamiać.
  • Opcja Szczegóły aplikacji… umożliwi obejrzenie informacji o serwisach pocztowych, z których Firefox może korzystać, a także usunięcie ich z listy dostępnych klientów.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Ustawianie domyślnego klienta poczty w twoim systemie operacyjnym

Firefox do wysyłania poczty zazwyczaj używa tego klienta pocztowego, który jest zdefiniowany jako domyślny w twoim systemie operacyjnym. By zmienić tego domyślnego klienta, wykonaj poniższe instrukcje.

 1. Kliknij przycisk Start, potem wybierz element Programy Domyślne.
 2. Kliknij element Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.
 3. W oknie kategorii, kliknij przycisk opcji 'Niestandardowa , by rozwinąć tę kategorię.
 4. Pod Wybierz domyślny program poczty e-mail, kliknij aplikację, której chcesz używać (np. Outlook, Thunderbird, Eudora).
 5. Naciśnij Ustaw ten program jako domyślny
 6. Naciśnij OK na dole okna.
 1. Kliknij przycisk Start, potem otwórz Panel Sterowania
 2. Kliknij Dodaj lub usuń programy.
 3. Z listy po lewej stronie okna wybierz Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.
 4. Na liście konfiguracji kliknij Niestandardowa. Lista rozwinie się.
 5. Pod Wybierz domyślny program poczty e-mail zaznacz program, który chcesz używać (np. Outlook, Thunderbird, Eudora).
 6. Kliknij OK na dole okna.
 1. Otwórz aplikację Mail z folderu aplikacji.
 2. Kliknij menu Mail i wybierz Preferences.
 3. Kliknij przycisk General.
 4. Wybierz nowy program domyślny (np. Thunderbird, Entourage).
Uwaga: Jest to instrukcja dla najpowszechniejszych dystrybucji Linuksa. Twoja dystrybucja może wykorzystywać inny interfejs.

Gnome

Dystrybucje, które wykorzystują domyślnie Gnome Desktop Environment, włączając w to Ubuntu, openSUSE, Fedora, Red Hat Enterprise Linux i inne.

 1. Otwórz okno Aplikacji Preferowanych. Można to zrobić przez:
  • (Ubuntu) Kliknięcie menu System, wybranie Preferencje, i wybranie Preferowane programy.
  • Kliknięcie menu Aplikacje, wybranie menu Ustawienia pulpitu, potem menu Zaawansowane i wybranie Preferowane programy.
 2. Poniżej Mail Reader, użyj listy rozwijanej, by wybrać klienta poczty (np. Evolution, Thunderbird).
 3. Kliknij przycisk Close, by zamknąć okno Aplikacji Preferowanych.

KDE

Dystrybucje, które wykorzystują domyślnie K Desktop Environment, włączając w to Kubuntu, Mandriva Linux, PCLinuxOS i inne.

 1. Otwórz Centrum Kontroli KDE klikając przycisk K i wybierając menu Control Center.
 2. W oknie Centrum Kontroli, rozwiń Komponenty KDE.
 3. Zaznacz Wybór Komponentu.
 4. Zaznacz Klient Poczty.
 5. Wybierz Użyj innego klienta poczty.
 6. Wpisz pełną ścieżkę do twojego klienta poczty (np. /usr/bin/thunderbird).
 7. Kliknij Apply, by zamknąć okno Centrum Kontroli i zapisać swoje zmiany.

Używanie internetowych serwisów pocztowych

Firefox pozwala na stosowanie internetowych serwisów pocztowych (np. OnetPoczta, Poczta WP, Gmail i inne) jako klientów realizujących funkcje pocztowe. Instrukcję konfiguracji Firefoksa do współpracy z takim serwisem podano w rozdziale Definiowanie klienta poczty w Firefoksie tego artykułu.

Jeżeli serwis pocztowy, który chcesz użyć, nie jest dostępny w panelu Aplikacje okna Opcji, możesz użyć rozszerzenia dodającego wsparcie twojego serwisu pocztowego:

 • Ta lista zawiera kilka rozszerzeń, które dodają różne serwisy pocztowe.Opracowano na podstawie Default mail client (mozillaZine KB), Change the default e-mail program (Microsoft.com Support), How to change the default web browser or email application (Apple.com Support), The KDE Control Center (KDE.org), oraz Select Preferred Applications in Ubuntu (DebianAdmin.com).

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.