Zarządzanie preferencjami pobierania za pomocą menu pobierania plików

Firefox Firefox Ostatnio zaktualizowany: 09/12/2022
Zaktualizuj program Firefox w celu uzyskania najnowszych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń.

W tym artykule opisano usprawnienia wprowadzone w obsłudze pobierania plików wprowadzone w wersji 98 przeglądarki Firefox, oraz podano odpowiedzi na często zadawane pytania.

Firefox nie pyta już domyślnie, co zrobić dla każdego pliku

Nie jesteś już pytany o wybór aplikacji lub zapisanie na dysku przed pobraniem pliku, chyba że włączyłeś to w ustawieniach dla danego typu pliku:

Fx78OpeningFLVfile

Uwaga: Po aktualizacji Firefoksa do wersji 98, czynność "Zawsze pytaj" zostanie zresetowana (błąd 1736924).

Panel pobierania otwiera się automatycznie

Za każdym razem, gdy rozpoczynasz pobieranie plików, Firefox automatycznie wyświetli panel pobierania, aby zminimalizować przerwy w pracy i łatwo znaleźć pobrane pliki (aby uniknąć konieczności wielokrotnego zamykania panelu, nie będzie on wyświetlany, jeśli w trakcie pobierania jest wiele plików).

Fx97DownloadFile

Możesz kliknąć plik w panelu pobierania nawet przed zakończeniem pobierania, aby go otworzyć. Firefox otworzy plik natychmiast, gdy tylko będzie on dostępny.

Jeżeli nie chcesz, by panel otwierał się, gdy zaczyna się pobieranie pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pobierania Fx91DownloadsButton, a następnie odznacz opcję Wyświetlaj panel po rozpoczęciu pobierania.

Downloads_ContextM

Pobrane pliki zostają zapisane na dysku

Pobrane pliki zostaną natychmiast zapisane na twoim dysku. W zależności od bieżącej konfiguracji, zostaną one zapisane w preferowanym folderze pobierania lub zostaniesz poproszony o wybranie lokalizacji dla każdego pobierania. Użytkownicy systemów Windows i Linux znajdą pobrane pliki w folderze docelowym (zazwyczaj jest to folder Downloads). Nie są one już umieszczane najpierw w folderze Temp.
Uwaga: Możesz teraz usuwać pobrane pliki bezpośrednio z panelu pobierania, lub z okna Biblioteki. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij plik, a następnie wybierz Usuń plik z dysku z menu kontekstowego.

Jeśli masz zainstalowane w systemie oprogramowanie zabezpieczające, takie jak program antywirusowy, może ono skanować wszystkie pobierane pliki. Jeśli zauważysz, że pobieranie dużych plików trwa chwilę, czasami zwiększając użycie procesora, nie jest to spowodowane przez Firefoksa, ale przez oprogramowanie zabezpieczające.

Ustawianie domyślnej aplikacji do otwierania plików danego typu

Jeśli w ustawieniach Firefoksa wybierzesz aplikację do otwierania plików określonego typu, pliki te będą otwierane automatycznie, nawet jeśli są przesyłane przez stronę internetową z nagłówkiem "content-disposition: attachment". Dotyczy to również plików PDF, które są domyślnie otwierane w programie Firefox. Jest to poprawka do błędu 453455.

Opcja "Zawsze otwieraj podobne pliki" i inne opcje panelu pobierania

Gdy pobierasz plik który może być otwarty przy pomocy zainstalowanej aplikacji, możesz dodać preferencję aby zawsze otwierać takie pliki, z menu kontekstowego panelu pobierania dla tego pliku. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij plik, aby wyświetlić opcje dostępne dla pobieranego pliku. (Opcja "Zawsze otwieraj podobne pliki" jest również dostępna w oknie Biblioteki.)

Fx98Downloads-FileContextMenu

W menu kontekstowym dostępne są poniższe opcje. Niektóre z tych opcji nie będą widoczne w przypadku plików, które zostały usunięte, których nazwę zmieniono lub które zostały przeniesione z folderu pobierania.

 • Zawsze otwieraj podobne pliki: Spowoduje, że Firefox będzie automatycznie otwierał pobrane pliki tego samego typu w domyślnej aplikacji systemowej. (Tej opcji może brakować w przypadku plików wykonywalnych, lub jeżeli witryna oznaczyła plik nieprawidłowym typem zawartości.)
 • Pokaż w folderze: Otwiera folder, w którym znajdują się pobrane pliki i zaznacza wybrany plik.
 • Przejdź do strony pobierania: W nowej karcie wyświetla stronę, z której pobierasz plik, nawet po opuszczeniu witryny lub zamknięciu karty.
 • Kopiuj adres, z którego pobrano plik: Kopiuje link do pobrania, aby można było go udostępnić, zapisać lub wykorzystać do dowolnych celów.
 • Usuń plik z dysku: Usuwa pobrany plik z dysku twardego. Usunięty plik będzie oznaczony etykietą Brak pobranego pliku (mógł zostać przeniesiony lub usunięty)Usunięty plik.
 • Usuń z historii: Usuwa plik z listy pobranych plików. Plik ten nie zostanie usunięty z dysku.
 • Wyczyść listę: Czyści listę pobranych elementów w panelu, który jest otwierany po rozpoczęciu pobierania.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu opcjami pobierania, zapoznaj się z artykułem Menedżer pobierania plików.

Często zadawane pytania

Okno dialogowe "Po ukończeniu pobierania" było pomocnym sposobem, aby zobaczyć, kiedy coś zaczęło być pobierane. Jak mogę to teraz rozpoznać?
Panel pobierania będzie wyświetlany automatycznie po rozpoczęciu pobierania.

Chcę zatwierdzać każde pobranie zanim ono nastąpi, czy jest jeszcze sposób, by to zrobić?
Firefox nie pokazuje już domyślnie tego okna dialogowego, ponieważ pobieranie jest zazwyczaj celowe. Konieczność klikania po raz drugi, by rozpocząć pobieranie, jest zwykle niepotrzebna. Jednak po skonfigurowaniu typu zawartości w Ustawieniach można zmienić jego czynność z "Zapisz plik" na "Zawsze pytaj". Szczegółową instrukcję tej operacji znajdziesz poniżej w pytaniu "Chcę skonfigurować inne zachowanie dla niektórych plików. Jak mogę to zrobić bez okna dialogowego?"

Jeśli wolisz, aby Firefox pytał cię, co zrobić z plikami, które nie mają zdefiniowanej czynności na stronie Ustawień, przejdź na dół sekcji Aplikacje i opcję Co Firefox ma robić z innymi plikami? ustaw na Pytaj, czy otworzyć lub zapisać pliki.

Fx101settings-Applications-OtherFiles

Po wybraniu ustawienia Pytaj, czy otworzyć lub zapisać pliki, po rozpoczęciu pobierania dowolnego pliku, który nie ma zdefiniowanego typu zawartości, pojawi się monit Co Firefox ma zrobić z tym plikiem?.

Dlaczego Firefox ciągle pyta mnie, gdzie zapisać pliki?
Dzieje się tak, jeśli skonfigurowałeś Firefoksa tak, by pytał, gdzie zapisywać każdy plik. Aby sprawdzić swoje ustawienia pobierania:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. W panelu Ogólne, przejdź do sekcji Pobieranie w Pliki i aplikacje.
  Fx97ChangeDownloadLocationFx101ChangeDownloadLocation-win

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Menedżer pobierania plików.

Kiedy otwieram plik za pomocą aplikacji, dlaczego jest on również zapisywany w folderze Pobrane?
Przed wersją 98, pliki otwierane w Firefoksie za pomocą aplikacji były zapisywane w systemowym folderze Temp w systemach Windows i Linux, nawet jeśli użytkownik nie był tego świadomy. Firefox nie zapisuje już plików w folderze tymczasowym ze względu na minusy zapisywania plików w lokalizacji, którą trudno odkryć. Zamiast tego pliki są teraz zapisywane w lokalizacji folderu wskazanej w ustawieniach programu Firefox, w panelu Ogólne, w sekcji Pobieranie, w opcji "Pobierane pliki zapisuj do:". (Firefox nie będzie pytał o wybór folderu przy otwieraniu plików, jeśli zaznaczono ustawienie "Pytaj, gdzie zapisać każdy plik", by zapobiec niepotrzebnym przerwom.)

Chcę skonfigurować inne zachowanie dla niektórych plików. Jak mogę to zrobić bez okna dialogowego?
Wybranie opcji “Zawsze otwieraj podobne pliki” z menu kontekstowego pobranego pliku spowoduje, że Firefox będzie zawsze otwierał ten typ pliku za pomocą domyślnej aplikacji systemu. Jeśli chcesz uzyskać inne zachowanie:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
  Fx97ChangeDownloadActions
 3. Wybierz typ pliku, który chcesz zmienić, i użyj menu rozwijanego, aby zmienić czynność pobierania, np. użyć innej aplikacji do otwarcia tego typu pliku lub sprawić, by Firefox zawsze pytał, co zrobić.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zarządzanie typami plików i czynnościami pobierania w Firefoksie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji