Firefox otwiera puste karty lub okna po kliknięciu odnośnika

Firefox może otwierać niechciane nowe (puste) karty lub okna po kliknięciu odnośnika, zmuszając cię do jego zamknięcia. Te same puste karty lub okna mogą zostać otwarte podczas następnego uruchomienia Firefoksa, jeśli przywrócona zostaje poprzednia sesja.

Ma to miejsce zazwyczaj kiedy wybierzesz Firefoksa jakod domyślny program dla konkretnej czynności - na przykład otwierania danego typu plików lub uruchamiania aplikacji do wysyłania poczty elektronicznej.

Uwaga: Funkcja odświeżenia Firefoksa umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień Firefoksa, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Uruchomienie nowej sesji

Jeśli Firefox otwiera wiele niechcianych kart lub okien, konieczne może być jego zamknięcie. Firefox korzysta z opcji przywracania sesji, która przywraca okna i karty z poprzedniej sesji po awarii lub nieoczekiwanych wyjściu z programu.

Te same karty i okna mogą pojawić się po ponownym uruchomieniu Firefoksa, zmuszając cię do jego ponownego zamknięcia. Jeśli zobaczysz stronę przywracania sesji ("Przepraszamy! ") po ponownym uruchomieniu Firefoksa, kliknij przycisk Zamknij, by uruchomić nową sesję, po czym postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami by rozwiązać problem.

Zmiana czynności dla danego typu zawartości

Zmiana ustawień czynności do której wykonywania został wybrany Firefox może pomóc w rozwiązaniu problemu. Możesz tego dokonać w następujący sposób:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Aplikacje.
 3. Jeśli wiesz który z typów zawartości wywołuje problem, wybierz go. W innym wypadku, wpisz Firefox w polu wyszukiwania. Lista wyświetli pozycje dotyczące jedynie Firefoksa.
  Applications - Use Firefox 38
 4. Dla każdego sprawiającego problemy typu zawartości wybierz nową czynność z menu w kolumnie Czynność. Jeśli nie wiesz co wybrać, wybierz Zawsze pytaj.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Więcej informacji na temat czynności związanych z różnymi typami zawartości znajdziesz na stronie Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku.

Zresetuj czynności dla wszystkich typów zawartości

Jeśli powyższe kroki nie pomogły w rozwiązaniu problemu lub też nie możesz znaleźć sprawiającej problemy aplikacji, musisz zresetować czynności dla wszystkich typów zawartości, usuwając własnoręcznie plik, w którym są one przechowywane.

Spowoduje to usunięcie wszystkich spersonalizowanych czynności, nie tylko tych które powodują problem. Po wykonaniu poniższych kroków konieczne będzie ich ponowne spersonalizowanie.
 1. Otwórz folder profilu:

  Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 2. W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
 3. Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 4. Zamknij Firefoksa. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
 5. Usuń plik o nazwie mimeTypes.rdfhandlers.json.
 6. Uruchom ponownie Firefoksa.

Sprawdzenie obecności złośliwego oprogramowania

Jeśli problem wciąż nie został rozwiązany lub też Firefox otwiera wiele kart i okien z niepożądaną zawartością, być może twój system operacyjny padł ofiarą złośliwego oprogramowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Czy problem z Firefoksem jest wynikiem działania złośliwego oprogramowania.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.