Firefox otwiera puste karty lub okna po kliknięciu odnośnika

Firefox może otwierać niechciane nowe (puste) karty lub okna po kliknięciu odnośnika, zmuszając cię do jego zamknięcia. Te same puste karty lub okna mogą zostać otwarte podczas następnego uruchomienia przeglądarki Firefox, jeśli przywrócona zostaje poprzednia sesja.

Ma to miejsce zazwyczaj kiedy ustawisz program Firefox jako domyślny dla konkretnej czynności - na przykład otwierania danego typu plików lub uruchamiania aplikacji do wysyłania poczty elektronicznej.

Uwaga: Funkcja odświeżenia programu Firefox umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień programu Firefox, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Uruchomienie nowej sesji

Jeśli Firefox otwiera wiele niechcianych kart lub okien, konieczne może być jego zamknięcie. Firefox korzysta z opcji przywracania sesji, która przywraca okna i karty z poprzedniej sesji po awarii lub nieoczekiwanych wyjściu z programu.

Te same karty i okna mogą pojawić się po ponownym uruchomieniu programu, zmuszając cię do jego ponownego zamknięcia. Jeśli zobaczysz stronę przywracania sesji ( "Przepraszamy.""Wystąpił problem z przywróceniem stron.") po ponownym uruchomieniu programu, kliknij przycisk ZamknijRozpocznij nową sesję, by uruchomić nową sesję, po czym postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami by rozwiązać problem.

Zmiana czynności dla danego typu zawartości

Zmiana ustawień czynności do której wykonywania został wybrany Firefox może pomóc w rozwiązaniu problemu. Możesz tego dokonać w następujący sposób:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Aplikacje.Wybierz panel Ogólne i przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Jeśli wiesz który z typów zawartości wywołuje problem, wybierz go. W innym wypadku, wpisz Firefox w polu wyszukiwania. Lista wyświetli pozycje dotyczące jedynie programu Firefox.
  Applications - Use Firefox 38 Fx56GeneralApplications-UseFirefox applications setting 57 Fx61ApplicationsUseFirefox
 4. Zaznacz sprawiający problemy typu zawartości i wybierz nową czynność z menu w kolumnie Czynność. Jeśli nie wiesz co wybrać, wybierz Zawsze pytaj.
  • Jeżeli problem sprawia typ Portable Document Format (pdf), powinien zostać ustawiony na Podgląd w programie Firefox by otwierać pliki PDF w przeglądarce Firefox, nawet jeśli Firefox jest domyślną przeglądarką plików PDF w systemie.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Więcej informacji na temat czynności związanych z różnymi typami zawartości znajdziesz na stronie Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku.

Zresetuj czynności dla wszystkich typów zawartości

Jeśli powyższe kroki nie pomogły w rozwiązaniu problemu lub też nie możesz znaleźć sprawiającej problemy aplikacji, musisz zresetować czynności dla wszystkich typów zawartości, usuwając własnoręcznie plik, w którym są one przechowywane.

Spowoduje to usunięcie wszystkich spersonalizowanych czynności, nie tylko tych które powodują problem. Po wykonaniu poniższych kroków konieczne będzie ich ponowne spersonalizowanie.
 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej.Z menu Pomoc wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Otwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Zamknij program Firefox.

  Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Usuń plik o nazwie handlers.json.
 4. Uruchom ponownie program Firefox.

Sprawdzenie obecności złośliwego oprogramowania

Jeśli problem wciąż nie został rozwiązany lub też Firefox otwiera wiele kart i okien z niepożądaną zawartością, być może twój system operacyjny padł ofiarą złośliwego oprogramowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Czy problem z Firefoksem jest wynikiem działania złośliwego oprogramowania.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support