Brak możliwości pobierania lub zapisu plików

W tym artykule opisano kroki, jakie należy podjąć, jeśli nie można pobrać lub zapisać plików za pomocą Firefoksa.

Informacja: Funkcja odświeżenia programu Firefox umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień Firefoksa, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Sprawdź w panelu pobierania, czy pobieranie nie zostało zablokowane

Firefox zawiera funkcję ochrony pobierania, która chroni przed złośliwymi lub potencjalnie szkodliwymi plikami. Jeśli Firefox zablokował niebezpieczne pobieranie, zobaczysz komunikat ostrzegawczy o pliku znajdujący się w Pobrane pliki, a także opcje dotyczące przerwanego pobierania. Możesz otworzyć panel Pobrane pliki, aby wyświetlić pobrane i oczekujące pliki, klikając przycisk pobierania (strzałka w dół na pasku narzędzi). Więcej informacji znajdziesz na stronach Menedżer pobierania plików i Jak działa wbudowana ochrona przed próbami oszustwa (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem?.

Wyczyść historię pobranych plików

Wyczyszczenie historii pobranych plików może rozwiązać pewne problemy związane z pobieraniem plików:

 1. Naciśnij przycisk pobierania plików fx20 download icon download icon 57 , i kliknij Wyświetl wszystkie. Zostanie otwarte okno Biblioteka.
 2. W oknie Biblioteki naciśnij przycisk Wyczyść listę.
 3. Zamknij okno.

Wybór innego folderu zapisu plików

Firefox może nie być w stanie pobierać plików, jeśli problem leży po stronie folderu, w którym są zapisywane pobierane pliki:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Ogólne
 3. W sekcji PobieranieZnajdź sekcję Pobieranie poniżej Pliki i aplikacje i zaznacz Pobierane pliki zapisuj do:
 4. Aby wybrać lokalizację, naciśnij przycisk Przeglądaj… Wybierz obok Pobierane pliki zapisuj do:.
 5. Wybierz inny folder do zapisywania pobranych plików.
 6. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Resetowanie folderu pobierania

Jeśli, jak sugerowano powyżej, został wybrany inny folder zapisu pobieranych plików, możesz przywrócić ustawienia domyślne:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. W polu Szukaj wprowadź browser.download.
 3. Jeśli któreś z poniższych ustawień ma status użytkownikazmodyfikowane, zmień na domyślną wartość poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszyprzytrzymanie przycisku control i kliknięcie wybranego elementu i następnie wybranie z menu kontekstowego Resetuj:
  • browser.download.dir
  • browser.download.downloadDir
  • browser.download.folderList
  • browser.download.lastDir
  • browser.download.useDownloadDir
 4. Jeśli chcesz, możesz powrócić do preferowanego przez ciebie folderu zapisu plików. Możesz tego dokonać w ustawieniach Firefoksa.

Wybierz folder pobierania w preferencjach przeglądarki Safari

Jeśli pojawił się komunikat plik <nazwa_pliku> nie może być zapisany z powodu wystąpienia nieznanego błędu, problem ten może być spowodowany przez interakcję przeglądarki Safari z twoim systemem operacyjnym.

Aby rozwiązać ten problem, otwórz preferencje przeglądarki Safari i zmień ustawienie Pobierane pliki zapisuj do: na istniejący folder, np. Pulpit i uruchom ponownie Firefoksa.

Usuń uszkodzony plik .plist

Jeśli pojawił się komunikat plik <nazwa_pliku> nie może zostać zapisany, ponieważ nie można zmienić zawartości folderu. Zmień właściwości folderu i spróbuj ponownie lub spróbuj zapisać plik w innej lokalizacji' to problem mogą powodować uszkodzone pliki plist.

Aby naprawić ten problem, przejdź do swojego katalogu domowego i usuń plik konfiguracyjny:

 • ~/Library/Preferences/com.apple.internetconfig.plist

Zmiana ustawienia typu pliku

Jeśli pobieranie określonych typów plików nie działa, sprawdź czy ustawienia Firefoksa nie traktują tych plików inaczej niż inne pliki. Na stronie Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku opisano, jak zmienić sposób obsługi różnych typów plików.

Resetowanie ustawień pobierania dla wszystkich typów pliku

Aby przywrócić domyślne ustawienia obsługiwanych przez Firefox typów plików:

 1. Otwórz folder profilu:

  Kliknij przycisk New Fx Menu , a następnie przycisk pomocy Help-29 Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Pomoc i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  • W sekcji Informacje o aplikacji kliknij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Otworzy się okno zawierające folder twojego profilufolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać programu Firefox, postępuj według instrukcji zawartych na stronie: Odszukanie profilu bez otwierania programu Firefox.

 2. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

  Kliknij przycisk menu Fx57Menu , a następnie Wyjdź. Kliknij przycisk menu u góry ekranu, a następnie Zakończ program Firefox.Kliknij menu Firefoksa Fx57Menu , a następnie Zakończ.

 3. Usuń lub zmień nazwę pliku mimeTypes.rdf (na przykład na mimeTypes.rdf.oldhandlers.json (na przykład na handlers.json.old ).
 4. Uruchom ponownie Firefoksa.

Usuń wtyczki menedżera pobierania

Mozilla zakończyła wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha w momencie wydania wersji 52 programu Firefox (7 marzec 2017). Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i tym wpisie blogowym, a także na tej stronie pomocy programu Firefox.

Począwszy od 52 wersji programu Firefox, zakończone zostało wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i na tej stronie pomocy programu Firefox.

W systemie Windows, wtyczki zewnętrznego menedżera pobierania mogą kolidować z systemem pobierania Firefoksa. Pliki wtyczki menedżera pobierania dodawane do folderu wtyczek Firefoksa przez zewnętrzne menedżery pobierania:

 • GetRight: NPGetRt.dll
 • WinGet: NPWinGet.dll
 • Download Accelerator Plus: npdap.dll
 • FreshDownload: npfd.dll
 • Net Transport: NPNXCatcher.dll, NPNXCatcher(Audio).dll, i NPNXCatcher(Video).dll

Zobacz w artykule Rozwiązywanie problemów z wtyczkami instrukcje dotyczące wyłączenia lub usunięcia wtyczek.

Konfiguracja oprogramowania ochronnego

Oprogramowanie ochronne, takie jak zapory sieciowe, programy antywirusowe, programy zabezpieczające przed aplikacjami szpiegującymi i inne programy, mogą blokować pobieranie pewnego rodzaju plików. Sprawdź ustawienia swojego oprogramowania ochronnego i zobacz czy istnieje opcja, która może powodować blokowanie pobierania danych.

Aby sprawdzić, czy powodem występowania problemów z pobieraniem plików jest oprogramowanie ochronne, spróbuj tymczasowo je wyłączyć i obserwuj, czy pobieranie działa, a następnie włącz je ponownie.

Włączenie pobierania zablokowanego przez politykę stref zabezpieczeń (Security Zone Policy)

Pobieranie plików wykonywalnych, np. .exe lub .msi, może się nie powieść, jeśli pod nazwą pliku menedżer pobierania wyświetli komunikat Anulowano.

Dzieje się tak, ponieważ Firefox respektuje ustawienia zabezpieczeń systemu Windows związane z pobieraniem programów i innych potencjalnie niebezpiecznych plików. Aby rozwiązać ten problem, skorzystaj z poniższego rozwiązania.

Resetowanie systemowych zabezpieczeń internetowych

Możesz zresetować ustawienia systemowych zabezpieczeń internetowych w przeglądarce Internet Explorer. Instrukcje, jak to zrobić zawarte są w artykule Jak zresetować ustawienia programu Internet Explorer znajdującym się na witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.

Inne rozwiązania

Możesz zdiagnozować problem związany z pobieraniem plików, wykonując czynności opisane w artykule Rozwiązywanie podstawowych problemów.Opracowano na podstawie Unable to save or download files (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, TyDraniu, Łukasz "Alvarus" Jasiński, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.