Pliki dźwiękowe lub wideo nie są odtwarzane

Zdarza się, że treści audio i wideo znajdujące się na stronie internetowej nie są prawidłowo pobierane i wyświetlane w programie Firefox. Jednym z powodów może być np. brak odpowiedniej wtyczki. Zainstalowana już wtyczka może z kolei być nieaktualna, zablokowana albo wchodzić w konflikt z inną wtyczką lub rozszerzeniem. Przyczyną trudności może być również blokada treści na stronie. Poniżej przedstawiamy rozwiązania powyższych problemów.

Jeśli w pasku adresu widzisz ikonę tarczy Mixed Content Shield i masz problem z witryną o podanym adresie, zapoznaj się z artykułem Wpływ niebezpiecznej zawartości na bezpieczeństwo użytkownika.

Brak wymaganego oprogramowania PulseAudio

Jeżeli widzisz komunikat "Aby odtworzyć plik dźwiękowy, należy zainstalować oprogramowanie PulseAudio", oznacza to, że Firefox nie może znaleźć lub wykorzystać oprogramowania PulseAudio. Począwszy od Firefoksa 52, PulseAudio jest wymagane, by odtworzyć dowolny plik dźwiękowy w Firefoksie. Większość dystrybucji Linuksa posiada preinstalowane PulseAudio.

Za pomocą menedżera pakietów oprogramowania twojego systemu możesz upewnić się, czy PulseAudio jest prawidłowo zainstalowane.

Informacja: Firefox w wersji 58 i 59 może mieć problemy z odtwarzaniem lub nagrywaniem dźwięku w niektórych konfiguracjach systemu operacyjnego Linux. Problem ten został rozwiązany w wersji 60. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Brak dźwięku - Firefox 59 dla Linuksa.

Dźwięk i obraz w HTML5

Firefox obsługuje otwarte formaty mediów zazwyczaj powiązane z kontenerami WebM, Ogg i Wave. Kontenery MP3 i MP4 zazwyczaj są zależne od dekoderów platformowych dla strumieni audio i wideo MP3, AAC i H.264. Więcej informacji na temat dźwięku i obrazu w HTML5 znajdziesz tutaj: Problemy z odtwarzaniem dźwięku i wideo - Firefox dla Windows oraz tutaj HTML5 audio i video w Firefoksie.

Wtyczki

Mozilla zakończyła wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha w momencie wydania wersji 52 programu Firefox (7 marzec 2017). Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i tym wpisie blogowym, a także na tej stronie pomocy programu Firefox.

Począwszy od 52 wersji programu Firefox, zakończone zostało wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Flasha. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym dokumencie i na tej stronie pomocy programu Firefox.

Informacja: 64-bitowa wersja programu Firefox dla systemu Windows rozpoznaje i obsługuje jedynie wtyczki Adobe Flash i Microsoft Silverlight.

Instalacja brakujących wtyczek

Pomimo tego, że Firefox jest w stanie odtworzyć niektóre pliki audio i wideo w HTML5 na stronach internetowych, może wymagać dodatkowych wtyczek lub odtwarzaczy multimedialnych dla innych rodzajów zawartości. Pomimo tego, że możesz mieć zainstalowane odpowiednie odtwarzacze multimedialne do odtwarzania plików audio i wideo, na twoim komputerze może brakować wymaganych wtyczek, jeśli zawartość jest osadzona w kodzie strony.

Jeśli brak na twoim komputerze wtyczki, zamiast zawartości na stronie pojawi się komunikat:

 • "Do wyświetlenia treści tego typu konieczna jest wtyczka." - oznacza to, że na twoim komputerze brak odpowiedniej wtyczki.
  flash required fx35

Jeśli odnośnik do pobrania wtyczki się nie pojawia, zainstaluj wtyczkę samodzielnie, według następujących instrukcji:

Więcej informacji o innych, mniej popularnych odtwarzaczach plików multimedialnych i ich wtyczkach znajdziesz na stronach:

Aktualizacja wtyczek

Sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze wersje wszystkich swoich wtyczek i zaktualizuj nieaktualne wtyczki.

Odblokowanie Kontenera wtyczek w oprogramowaniu zabezpieczającym

Skonfiguruj swoje oprogramowanie zabezpieczające (włączając w to zapory sieciowe, oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegujące i inne) tak, aby ufało Kontenerowi wtyczek. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie Zapory sieciowe, gdzie słowo Firefox odnosi się do kontenera wtyczek dla przeglądarki Firefox.

Wyłączanie wtyczki wywołującej konflikty

Jeśli do obsługi typów MIME jest zainstalowana więcej niż jedna wtyczka, może to powodować konflikt, w wyniku którego osadzone pliki multimedialne nie będą odtwarzane. Możliwym rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie jednej z wtyczek.

 1. Kliknij przycisk menu Fx57menu New Fx Menu i wybierz Dodatki Fx57Addons-icon Dodatki. Zostanie otworzona karta Menedżera dodatków.

 2. Na karcie Menedżera dodatków wybierz panel Wtyczki.
 3. Z listy wtyczek wybierz tę, która powoduje problemy.
  • Jeśli chcesz wyłączyć wtyczkę, wybierz opcję Nigdy nie aktywuj w rozwijanym menu.
  • Jeśli chcesz ponownie włączyć wtyczkę, wybierz opcję Zawsze aktywuj w rozwijanym menu.

Przykładowo, aby odtwarzać osadzone treści w formatach QuickTime oraz Windows Media może się okazać koniecznie wyłączenie wtyczki VLC. Więcej informacji na temat problemów wywoływanych przez wtyczki znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z wtyczkami .

Inne rozwiązania

Czyszczenie pamięci podręcznej

Informacje na ten temat znajdują się w artykule Jak wyczyścić pamięć podręczną.

Wyłączanie kolidujących rozszerzeń i programów blokujących reklamy

 • Programy blokujące reklamy, takie jak filtry przeciwbannerowe oprogramowania zabezpieczającego lub rozszerzenia typu Flashblock lub Adblock Plus mogą uniemożliwić odtwarzanie treści dźwiękowych i wideo. Jeśli strona pracuje poprawnie z wyłączoną opcją blokowania reklam, być może wystarczy dodać tę stronę do listy wyjątków w filtrze programu blokującego.
 • Niektóre z rozszerzeń programu Firefox również mogą blokować wtyczki. Jeśli pliki dźwiękowe i wideo działają poprawnie po wyłączeniu wszystkich rozszerzeń, oznacza to, że jedno z nich powoduje problemy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Sprawdzanie ustawień programu Firefox

 • Ciasteczka:
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel PrywatnośćPrywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Historia.

 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox:Program Firefox, wybierz opcję: będzie używał ustawień użytkownika.
  customhistory38 Fx56Privacy&Security-CustomHistory-new CustomHistory fx57 Fx60HistorySettings-UseCustom
 4. Upewnij się, że obsługa ciasteczek jest włączona i że strona nie jest zablokowana na liście wyjątków dla ciasteczek.
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Ciasteczka i dane stron.
 3. Upewnij się, że ciasteczka są włączone i że strona nie jest dodana do listy blokowanych wyjątków.
 • Wyskakujące okna:
 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Przejdź do panelu TreśćPrywatność i bezpieczeństwo i do sekcji Uprawnienia.
 3. Dodaj stronę jako wyjątek w sekcji "Zablokuj wyskakujące okna".

Usuwanie określonych wpisów w pliku hosts (dla zaawansowanych użytkowników)

Jeśli korzystasz z pliku hosts, możesz czasowo go wyłączyć przez zmianę jego nazwy na Xhosts. Alternatywnie, możesz zmodyfikować plik hosts usuwając wpisy typu ad.doubleclick.net, które mogą powodować problemy z odtwarzaniem plików wideo umieszczonych na niektórych stronach (bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w wątku na forum MozillaZine). Aby zastosować zmiany w pliku hosts, może się okazać konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej DNS przez wprowadzenie polecenia: ipconfig /flushdns w oknie dialogowym Uruchom w Windowsie.Strona stworzona w oparciu o informacje zawarte na stronie Pliki dźwiękowe lub wideo nie są odtwarzane (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, TyDraniu, SUMOka, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.