Umiejscowienie opcji konfiguracyjnych kont

W tym artykule wyjaśniono ustawienia dostępne w oknie Ustawienia konta. Są to ustawienia właściwe dla każdego konta. Aby uzyskać dostęp do okna Konfiguracja kont, przejdź do NarzędziaEdycja > Konfiguracja kont.

Panel Ustawienia konta

tb52-accountsettings-win10 tb52-accountsettings-mac

 • Nazwa konta: Tutaj możesz nazwać konto. Nazwa pojawi się w okienku folderów, a także w innych obszarach Thunderbirda, w których musisz nawigować po kontach.
 • Twoje imię: To jest nazwa, która pojawi się w wiadomościach wysyłanych w polu "Od".
 • Adres e-mail: podczas wysyłania wiadomości jest to adres e-mail, który pojawi się w polu "Od".
 • Adres zwrotny: Jeśli chcesz, aby odpowiedzi na twoje wiadomości były przesyłane na adres inny niż w polu "Od", wprowadź ten adres tutaj.
 • Organizacja: Jeśli chcesz podać organizację, do której należy Twój adres, wprowadź ją w tym polu i zostanie ona dołączona do wiadomości wysyłanych z powyższego adresu.
 • Sygnaturka: Jeśli chcesz dołączyć podpis do wiadomości, wprowadź go tutaj lub załącz plik sygnaturki zaznaczając Używaj sygnaturki z pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Sygnatury.
 • Dołączaj wizytówkę do wysyłanych wiadomości: vCard to wirtualna wizytówka często dołączana do wiadomości e-mail. Włącz to ustawienie i kliknij Edytuj wizytówkę…, aby wprowadzić dane w vCard. Karta vCard zostanie następnie dołączona do wszystkich wiadomości wysyłanych z tej tożsamości.
 • Serwer wychodzący: Jeśli skonfigurowano wiele serwerów poczty wychodzącej, użyj tego menu, aby wybrać, który serwer będzie używany z tą tożsamością.
 • Zarządzaj tożsamościami: tożsamość to konfiguracja nazwy, adresu, podpisu, serwera poczty wychodzącej i wielu innych odpowiednich ustawień. W Thunderbirdzie możesz skonfigurować więcej niż jedną tożsamość na konto. Kliknij ten przycisk, aby skonfigurować inne tożsamości tego konta i zarządzać nimi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Korzystanie z tożsamości.

Panel Konfiguracja serwera

tb52-accountsettings-server-win10 tb52-accountsettings-server-mac

 • Typ serwera: To ustawienie jest określane w momencie tworzenia konta.
 • Nazwa serwera i Port: jest to serwer, z którym Thunderbird będzie się łączyć podczas pobierania wiadomości dla twojego konta. Nazwa i numer portu są dostarczane przez dostawcę poczty.
 • Nazwa użytkownika: Gdy kontaktujesz się z serwerem w poszukiwaniu nowych wiadomości, nazwa użytkownika identyfikuje konto, z którego pobierane są wiadomości. Twoja nazwa użytkownika jest dostarczana przez twojego dostawcę poczty.

Ustawienia zabezpieczeń

 • Bezpieczeństwo połączenia: Te ustawienia określają, czy twoje połączenie z serwerem jest szyfrowane.
  • Brak: Połączenie nie jest szyfrowane.
  • SSL/TLS: (Zalecane, jeśli to możliwe) Połączenie jest szyfrowane.
  • STARTTLS: Połączenie rozpoczyna się jako niezaszyfrowane, ale próbuje utworzyć bezpieczne połączenie, jeśli serwer je obsługuje.
 • Metoda uwierzytelniania: są to różne metody sprawdzania, czy jesteś właścicielem konta, do którego próbujesz uzyskać dostęp. Twój dostawca konta określi, które uwierzytelnienie wybrać.

Konfiguracja serwera

 • Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości: Po włączeniu tego ustawienia, zaraz po uruchomieniu Thunderbird będzie sprawdzał, czy na koncie są nowe wiadomości.
 • Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co __ minut: Thunderbird będzie automatycznie sprawdzał nowe wiadomości w ustalonym przedziale czasu.
 • Zezwalaj na natychmiastowe powiadomienia serwera po odebraniu nowej wiadomości (tylko konta IMAP) Przy tym ustawieniu Thunderbird użyje polecenia IMAP IDLE, co umożliwi otrzymywanie nowych wiadomości zaraz po ich dostarczeniu na serwer bez konieczności sprawdzania serwera pod kątem nowych wiadomości.

Wiadomość usunięta lokalnie: (Tylko konta IMAP) Domyślnie po usunięciu wiadomości Thunderbird przeniesie go do folderu Kosz dla tego konta. Tutaj możesz zmienić to zachowanie.

 • zostanie przeniesiona do folderu:: Zamiast przenosić wiadomość do folderu kosza, użyj tego menu, aby wybrać inny folder, do którego będą przenoszone wiadomości.
 • zostanie oznaczona jako usunięta: Użycie tego ustawienia spowoduje pozostawienie usuniętej wiadomości w oryginalnym folderze, a następnie wyświetlenie linii, która pokaże, że została oznaczona jako usunięta. Aby usunąć folder z usuniętymi wiadomościami, kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz Porządkuj.
 • zostanie niezwłocznie usunięta: Wybierz to ustawienie, aby Thunderbird usuwał wiadomości po ich usunięciu, bez przenoszenia ich do żadnego folderu.
 • Automatycznie pobieraj nowe wiadomości: (Tylko konta POP) Jeśli Thunderbird sprawdza, czy są nowe wiadomości, używając ustawienia Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co i wykrywa nowe wiadomości, nadal musisz kliknąć Pobierz wiadomości, aby pobrać te nowe wiadomości. Włącz to ustawienie, aby automatycznie pobierać nowe wiadomości po ich wykryciu.
 • Pobieraj tylko nagłówki wiadomości: (tylko konta POP) Po włączeniu tego ustawienia Thunderbird pobierze tylko nagłówki wiadomości. Gdy chcesz zobaczyć nową wiadomość, Thunderbird wyświetli odnośnik do pobrania treści wiadomości.
 • Zostawiaj wiadomości na serwerze: (Tylko konta POP) Po wybraniu tego ustawienia Thunderbird nie usunie wiadomości z serwera po ich pobraniu. Ustaw Przez __ dni, aby usunąć wiadomości z serwera po określonym czasie. Ustaw opcję Dopóki wiadomość nie zostanie usunięta, aby usunąć wiadomości z serwera podczas usuwania ich z Thunderbirda.

Przechowywanie wiadomości

 • Przy wyjściu z programu porządkuj folder Odebrane: (Tylko konta IMAP) Po usunięciu wiadomości kopia główna na serwerze jest oznaczona jako usunięta. Włącz to ustawienie, aby usunąć wiadomości ze skrzynki odbiorczej serwera oznaczonej jako usunięte z serwera.
 • Przy wyjściu z programu opróżniaj Kosz: Po włączeniu tego ustawienia Thunderbird opróżni folder kosza po wyjściu z programu.
 • Sposób przechowywania wiadomości: To ustawienie określa, czy Thunderbird przechowuje foldery poczty lokalnie w pojedynczych plikach (na przykład istnieje plik o nazwie inbox) lub przechowuje każdą wiadomość w osobnym pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Format maildir w Thunderbirdzie.
  UWAGA: To ustawienie jest określane podczas tworzenia konta.
 • Katalog lokalny: jest to lokalizacja, w której Thunderbird przechowuje wiadomości dla konta. Jeśli chcesz przechowywać wiadomości dla konta w oddzielnej lokalizacji od reszty profilu Thunderbird, kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni katalog.

Zaawansowane ustawienia konta IMAP

tb52-accountsettings-advancedIMAP-win10 tb52-accountsettings-advancedIMAP-mac

Kliknij przycisk Zaawansowane, aby skonfigurować ustawienia serwera IMAP, które rzadko są dostosowywane.

 • Katalog serwera IMAP: Jeśli foldery IMAP znajdują się w innym miejscu niż domyślne, wypełnij to pole poprawną lokalizacją. Na przykład w Gmailu foldery są przechowywane w katalogu "[Gmail]".
 • Pokaż tylko subskrybowane foldery: W przypadku kont IMAP foldery są przechowywane na serwerze. W przypadkach, gdy serwer zawiera foldery dla innych funkcji, takich jak notatki, zostanie utworzony folder dla tej funkcji. Domyślnie Thunderbird pokazuje tylko foldery, które subskrybujesz. Wyłącz to ustawienie, aby Thunderbird wyświetlał wszystkie foldery na serwerze. Aby wybrać wyświetlane foldery, kliknij prawym przyciskiem myszy konto w okienku folderów i wybierz Subskrybuj.
 • Serwer obsługuje foldery zawierające podfoldery i wiadomości: Użyj tego ustawienia, jeśli foldery serwera znajdują się w innych folderach.
 • Maksymalna liczba połączeń z serwerem: Większość serwerów obsługuje wiele połączeń. Jeśli masz problem z odrzuconymi połączeniami z serwerem, spróbuj obniżyć ten numer.
 • Przestrzenie nazw są używane, gdy twoje konto ma udostępnione foldery. Na przykład twoja skrzynka odbiorcza jest dostępna tylko dla ciebie, ale może istnieć folder współdzielony z innymi użytkownikami. Osobista przestrzeń nazw określa, że katalog jest dostępny tylko dla ciebie. Publiczna (współdzielona) przestrzeń nazw: określa, który katalog jest dostępny dla każdego. Użyj Przestrzeń nazw innych użytkowników:, aby określić konkretnych użytkowników.
 • Zezwalaj, aby serwer zmieniał powyższe ustawienia przestrzeni nazw: Włącz to ustawienie, aby serwer mógł określić twoje przestrzenie nazw.

Zaawansowane ustawienia konta POP

(Tylko konta POP) Kliknij przycisk Zaawansowane, aby skonfigurować skrzynkę odbiorczą.

 • Poczta pobierana z serwera tego konta powinna być zapisywana w następującym folderze:: Ustawienie określa, który folder ma służyć jako skrzynka odbiorcza dla tego konta. Wskazując więcej niż jedno konto na tę samą skrzynkę odbiorczą, możesz mieć jedną skrzynkę odbiorczą dla wszystkich swoich kont POP.

Panel Kopie i foldery

tb52-accountsettings-copies-win10 tb52-accountsettings-copies-mac

 • umieszczaj ich kopie w: Po włączeniu tego ustawienia Thunderbird utworzy kopię wysłanych wiadomości i umieści je w wybranym folderze.
 • umieszczaj odpowiedzi w folderze wiadomości, na którą odpowiada użytkownik: Podczas odpowiadania na wiadomość z włączonym tym ustawieniem, Thunderbird określi, w którym folderze znajduje się wiadomość, na którą odpowiadasz, i umieści kopię odpowiedzi w tym samym folderze.
 • wysyłaj kopię do: Jeśli chcesz, aby Thunderbird automatycznie dodawał adres do pola "Cc" w każdej wysyłanej wiadomości, wpisz adres w tym polu. Aby wprowadzić więcej niż jeden adres, użyj przecinka, aby je rozdzielić.
 • wysyłaj ukrytą kopię do: Jeśli chcesz, aby Thunderbird automatycznie dodawał adres do pola "UDW" w każdej wiadomości wysyłanej, wpisz adres w tym polu. Aby wprowadzić więcej niż jeden adres, użyj przecinka, aby je rozdzielić.
 • Archiwum wiadomości przechowuj w: Gdy to ustawienie jest włączone, możesz utworzyć folder do przechowywania archiwum wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Archiwizowanie wiadomości.
 • Szkice wiadomości przechowuj w: Jeśli zapiszesz wiadomość jako wersję roboczą, to ustawienie określa, w którym folderze będzie zapisana wersja robocza. Twoja wersja robocza zostanie usunięta po wysłaniu wiadomości.
 • Szablony wiadomości przechowuj w: Jeśli zapiszesz wiadomość jako szablon, to ustawienie określa, w którym folderze szablon będzie zapisany.
 • Wyświetlaj okno dialogowe potwierdzające zapisywanie wiadomości:

Panel Tworzenie

tb52-accountsettings-composition-win10 tb52-accountsettings-composition-mac

 • Twórz wiadomości w formacie HTML: Włącz to ustawienie, aby dodać możliwość formatowania wiadomości za pomocą HTML, np. pogrubienie, kursywa, podkreślenie, ustawienie rodziny czcionek, rozmiaru czcionki, koloru czcionki, koloru tła i innych.
 • Podczas tworzenia odpowiedzi automatycznie cytuj oryginalną wiadomość: Gdy to ustawienie jest włączone, po kliknięciu przycisku Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim w wiadomości, wiadomość, na którą odpowiadasz, zostanie automatycznie cytowana w okno tworzenia wiadomości.
 • pod cytowanym tekstem (zalecane): Jeśli masz włączoną opcję Podczas tworzenia odpowiedzi automatycznie cytuj oryginalną wiadomość, to ustawienie określa miejsce, w którym zostanie umieszczony kursor - powyżej lub poniżej cytowanego tekstu.
 • Dołączaj sygnaturkę: oprócz Automatycznie cytuj oryginalną wiadomość podczas odpowiadania, jeśli Thunderbird jest ustawiony, by automatycznie dodawać podpis, to ustawienie określa, gdzie twój podpis zostanie umieszczony - powyżej lub poniżej cytowanego tekstu.
 • Dołączaj sygnaturkę przy odpowiadaniu: Jeśli nie chcesz, aby twój podpis był dodawany podczas odpowiadania na wiadomość, wyłącz to ustawienie.
 • Dołączaj sygnaturkę przy przekazywaniu: Włącz to ustawienie, aby Thunderbird automatycznie dodawał twój podpis podczas przesyłania wiadomości.

Kliknij Globalne preferencje tworzenia wiadomości…, aby otworzyć panel Tworzenie w oknie PreferencjiOpcji.

 • Podczas poszukiwania adresów: Jeśli podczas tworzenia wiadomości Thunderbird jest skonfigurowany do wyszukiwania adresów na serwerze LDAP, to ustawienie może być używane do określania innego serwera LDAP podczas tworzenia wiadomości z tej tożsamości.

Kliknij przycisk Globalne preferencje adresowania…, aby otworzyć kartę Adresowanie w oknie PreferencjiOpcji.

Panel Niechciana poczta

tb52-accountsettings-junk-win10 tb52-accountsettings-junk-mac

 • Włącz filtr niechcianej poczty dla bieżącego konta: Włącz to ustawienie, aby używać filtrowania wiadomości-śmieci Thunderbirda, który wykrywa wiadomości-śmieci i je odfiltrowuje. Aby uzyskać informacje o tych ustawieniach, zapoznaj się z Thunderbird i niechciane wiadomości.

Panel Synchronizacja

tb52-accountsettings-sync-win10 tb52-accountsettings-sync-mac

 • Przechowuj wiadomości we wszystkich folderach dla tego konta lokalnie na komputerze: W przypadku IMAP tylko nagłówki są przechowywane na twoim komputerze. Podczas przeglądania wiadomości Thunderbird uzyskuje dostęp do treści wiadomości znajdujących się na serwerze. Po włączeniu tego ustawienia Thunderbird będzie przechowywać lokalną kopię każdej wiadomości na komputerze, umożliwiając czytanie wiadomości w trybie offline. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby wybrać foldery, w których chcesz przechowywać lokalne kopie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizacja IMAP.

Panel Potwierdzenia

tb52-accountsettings-RR-win10 tb52-accountsettings-RR-mac

 • Użyj globalnych ustawień potwierdzenia doręczenia wiadomości dla tego konta: Potwierdzenie odbioru dodaje żądanie z Twoją wiadomością, aby powiadomić Cię, kiedy odbiorca otworzył wiadomość. Globalne ustawienia odbioru zwrotnego można wyświetlić w oknie Zaawansowane PreferencjeOpcje, klikając przycisk Ustawienia globalne…. Jeśli chcesz użyć innych ustawień dla tego konta, wybierz opcję Dostosuj ustawienia potwierdzenia doręczenia wiadomości dla tego konta. Dostępne tutaj ustawienia są takie same jak preferencje globalne, ale będą miały zastosowanie tylko do konta bieżącego. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Panel Zaawansowane - ustawienia systemu, sieci, aktualizacji

Panel Zabezpieczenia

tb52-accountsettings-security-win10 tb52-accountsettings-security-mac

Podpis cyfrowy

Gdy podpisujesz cyfrowo wiadomość, umieszczasz informacje w wiadomości potwierdzającej tożsamość. Osiąga się to za pomocą cyfrowego certyfikatu do podpisywania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cyfrowe podpisywanie i szyfrowanie wiadomości.

 • Podpisuj cyfrowo wiadomości (domyślnie): Włącz to ustawienie, aby Thunderbird automatycznie podpisywał wiadomości za pomocą certyfikatu wybranego powyżej. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, możesz podpisać wiadomość w oknie kompozycji, przechodząc do menu Opcje i wybierając Podpisz cyfrowo tę wiadomość.

Szyfrowanie wiadomości

Kiedy zaszyfrujesz wiadomość, wydaje się, że jest ona "zaszyfrowana" i może zostać odczytana tylko przez osobę, która ma klucz do odszyfrowania wiadomości. Osiąga się to również za pomocą certyfikatu cyfrowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cyfrowe podpisywanie i szyfrowanie wiadomości.

Domyślne ustawienia szyfrowania podczas wysyłania wiadomości::

 • Nigdy (nie używaj szyfrowania): Ustaw tę preferencję tylko do szyfrowania wiadomości wybranych podczas tworzenia wiadomości. Możesz zaszyfrować wiadomość w oknie kompozycji, przechodząc do menu Opcje i wybierając Zaszyfruj tę wiadomość.
 • Wymagaj (nie można wysłać wiadomości, jeśli nie wszyscy adresaci mają certyfikat): Ustaw tę preferencję, jeśli chcesz, aby wszystkie wiadomości wysyłane były szyfrowane.
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support