Archiwizowanie wiadomości

Thunderbird umożliwia archiwizowanie wiadomości, poprzez przesuniecie ich z domyślnych folderów do folderów archiwów bez ich usuwania. To sprawia, że można łatwo porządkować archiwa i przenosić je na urządzenia do przechowywania kopii zapasowych. Wiadomości mogą być archiwizowane tylko ręcznie. Archiwizowane wiadomości są indeksowane przez mechanizm wyszukiwania Thunderbirda.

Jak zarchiwizować wiadomości?

Aby zarchiwizować wiadomości, zaznacz żądane wiadomości i naciśnij przycisk Archiwizuj lub klawisz A na swojej klawiaturze. Zaleca się nie zaznaczać jednocześnie więcej niż dwa tysiące wiadomości.

archive button

Jak skonfigurować archiwizowanie?

Konfiguracja miejsca przechowywania

Miejsce przechowywania zarchiwizowanych wiadomości można określić oddzielnie dla każdego konta. Przejdź do menu NarzędziaEdycja, kliknij Konfiguracja kont…. W panelu po lewej stronie otwartego okna konfiguracji kont kliknij element Kopie i foldery żądanego konta. W sekcji Archiwum przejdź do ustawienia Archiwum wiadomości przechowuj w: i wybierz żądaną lokalizację.

Archive Account Settings

Konfiguracja struktury folderu archiwum

Można zdefiniować strukturę folderu, naciskając przycisk Ustawienia archiwizacji…. W oknie ustawień archiwizacji można wybrać przechowywanie w pojedynczym folderze, rocznym lub w folderach miesięcznych, tak jak pokazano na poniższej animacji.

archive options

Wiele tożsamości dla jednego konta

Jeśli dla danego konta skonfigurowano dodatkowe tożsamości, miejsce przechowywania zarchiwizowanych wiadomości i strukturę folderu można skonfigurować osobno dla każdej tożsamości.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji