Panel Zaawansowane - ustawienia systemu, sieci, aktualizacji

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat panelu Zaawansowane w oknie OpcjiPreferencji Thunderbirda. Znajdują się w nim rzadziej używane lub zmieniane ustawienia, takie jak ustawienia serwerów proxy lub zaawansowane opcje przydatne jedynie dla zaawansowanych użytkowników.

Karta Ogólne

tb45-advanced-general-win10 tb45-advanced-general-mac tb45-advanced-general-linux

Potwierdzenia doręczenia wiadomości

Potwierdzenie to prośba o potwierdzenie dostarczenia i otwarcia wiadomości przez adresata, załączona do twojej wiadomości.

Okno dialogowe potwierdzeń

tb45-advanced-general-rr-win10 tb45-advanced-general-rr-mac tb45-advanced-general-rr-linux

 • Zawsze żądaj potwierdzeń doręczenia wysyłanych wiadomości: Zaznacz to pole jeśli chcesz by Thunderbird automatycznie załączał żądanie potwierdzenia doręczenia do każdej wysyłanej wiadomości.

Po otrzymaniu potwierdzenia:

 • pozostawiaj w folderze Odebrane: Potwierdzenia doręczenia docierają jako emaile. Wybierz to ustawienie by pozostawały one w twoim folderze Odebrane.
 • przenoś do folderu Wysłane: Wybierz to ustawienie, by Thunderbird automatycznie przenosił otrzymane potwierdzenia doręczenia wiadomości do folderu Wysłane.

Kiedy otrzymasz żądanie o potwierdzenie doręczenia wiadomości:

 • Nigdy nie wysyłaj potwierdzeń doręczenia wiadomości: Jeśli ktoś wysyła wiadomość zawierającą żądanie o potwierdzenie jej doręczenia, wybranie tego ustawienia spowoduje automatyczne ignorowanie tego żądania przez Thunderbirda.
 • Wysyłaj potwierdzenia doręczenia wiadomości tylko w poniższych przypadkach: Dla każdego z tych przypadków, możesz ustawić Thunderbirda by zawsze wysyłał potwierdzenie, zawsze ignorował żądanie o potwierdzenie lub też zawsze prosił cię o podjęcie decyzji, jeśli wybierzesz Wyświetlaj pytanie.

Przewijanie

 • Używaj automatycznego przewijania: Automatyczne przewijanie to przydatne ustawienie pozwalające na przewijanie zawartości ekranu poprzez kliknięcie środkowego przycisku myszy (zazwyczaj jest to jej kółko przewijania) i przesunięcie myszą w górę lub w dół. Niektórzy użytkownicy nie lubią tego rozwiązania, więc możesz wyłączyć automatyczne przewijanie za pomocą tego ustawienia.
 • Używaj płynnego przewijania: Płynne przewijanie jest bardzo przydatne podczas czytania dużej ilości długich wiadomości. Zazwyczaj, po naciśnięciu klawisza Page Down, zawartość okna zostanie przewinięta bezpośrednio o jedną stronę. Po włączeniu płynnego przewijania, zawartość ekranu zostanie pokazana podczas przewijania. Pozwala to na łatwiejszy powrót do miejsca przerwanej lektury.

Integracja z systemem operacyjnym

 • Przy uruchamianiu sprawdzaj, czy Thunderbird jest domyślnym programem pocztowym: Zaznaczenie tego ustawienia oznacza, że Thunderbird będzie po każdym uruchomieniu sprawdzał, czy jest domyślnym klientem poczty na twoim komputerze. Ustawienie Thunderbirda jako domyślnego klienta poczty zapewnia korzystanie z niego za każdym razem jeśli jakaś inna aplikacja będzie wymagała wysłania e-maila. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ustawienie Thunderbirda domyślnym programem pocztowym.
 • Zezwalaj programowi Usługa wyszukiwania systemu Windows na wyszukiwanie wiadomości: Zaznaczenie tego ustawienia pozwala systemowej usłudze wyszukiwania Windows na indeksowanie twoich wiadomości. Po ich zindeksowaniu będą one widoczne w wynikach wyszukiwania podczas korzystania z wyszukiwania systemowego Windows.
 • Zezwalaj programowi Spotlight na wyszukiwanie wiadomości: Zaznaczenie tego ustawienia pozwala usłudze Spotlight na indeksowanie twoich wiadomości. Po ich zindeksowaniu będą one widoczne w wynikach wyszukiwania podczas korzystania z wyszukiwania Spotlight.

Konfiguracja zaawansowana

 • Indeksowanie wiadomości i wyszukiwanie: Wybranie tego ustawienia powoduje włączenie wbudowanego wyszukiwania Thunderbirda, dzięki czemu możesz przeszukiwać wszystkie przechowywane przez Thunderbirda wiadomości. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie [Global Search]].
 • Sposób przechowywania wiadomości: Domyślnie, Thunderbird przechowuje foldery poczty w pojedynczych plikach (na przykład Odebrane). Możesz ustawić nowe konta tak, by przechowywały każdą wiadomość w osobnym pliku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Format maildir w Thunderbirdzie.
 • Korzystaj z akceleracji sprzętowej, jeśli jest dostępna: Thunderbird może używać procesora graficznego twojego komputera do wyświetlania wiadomości zawierających filmy i animacje. Przyspiesza to jego działanie, ponieważ procesor graficzny twojego komputera radzi sobie o wiele lepiej z wyświetlaniem tego rodzaju danych niż główny procesor twojego komputera. Ustawienie to jest zaznaczone domyślnie, ale nie wszystkie procesory graficzne oferują to rozwiązanie. Thunderbird włączy korzystanie z niego zależnie od jego dostępności.
  Jeśli zmienisz to ustawienie, musisz ponownie uruchomić Thunderbirda
 • Edytor ustawień: Edytor ustawień wyświetla wszystkie dostępne i załadowane ustawienia Thunderbirda, które nie są dostępne w oknie ustawień konta lub ustawień programu. W edytorze ustawień możesz przeglądać, zmieniać i resetować wszystkie widoczne ustawienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Edytor ustawień.

Karta Udostępniane dane

tb45-advanced-data-win10 tb45-advanced-data-mac tb45-advanced-data-linux

Telemetria

Awarie

 • Zgłaszanie awarii: Jeśli Thunderbird ulegnie awarii, pojawi się okno zgłaszania awarii, z zapytaniem o przesyłanie raportu awarii do Mozilli. Jeśli to ustawienie jest zaznaczone, pole potwierdzające zgłoszenie (Prześlij zgłoszenie awarii do firmy Mozilla) będzie domyślnie zaznaczone

Karta Sieć i miejsce na dysku

tb45-advanced-network-win10 tb45-advanced-network-mac tb45-advanced-network-linux

Połączenie

Twoja organizacja lub dostawca usług internetowych może oferować lub wymagać użycia serwera proxy. Proxy to pośrednik pomiędzy twoim komputerem a internetem. Przechwytuje wszystkie zapytania przesyłane do internetu by sprawdzić, czy możliwe jest ich wypełnienie za pomocą pamięci podręcznej. Serwery proxy są używane w celu poprawienia wydajności sieci, filtrowania wysyłanych zapytań i ukrywania twojego komputera w celu poprawienia jego bezpieczeństwa. Serwery proxy są często częścią korporacyjnych zabezpieczeń sieciowych.

okno Ustawienia połączenia

tb45-advanced-network-proxy-win10 tb45-advanced-network-proxy-mac tb45-advanced-network-proxy-linux

 • Bez serwera proxy: Wybranie tego ustawienia oznacza niekorzystanie z serwera proxy.
 • Automatycznie wykryj ustawienia serwerów proxy dla tej sieci: Wybranie tego ustawienia oznacza, że Thunderbird będzie automatycznie wykrywał ustawienia proxy dla twojej sieci.
 • Używaj systemowych ustawień serwerów proxy: Wybierz to ustawienie, jeśli chcesz by Thunderbird korzystał z systemowych ustawień dla proxy. (domyślne ustawienie)
 • Ręczna konfiguracja serwerów proxy: Wybranie tego ustawienia pozwala na samodzielnie skonfigurowanie Thunderbirda i korzystanie z jednego lub więcej serwerów proxy. Poproś swojego administratora systemu o szczegóły konfiguracji. Każdy serwer proxy wymaga nazwy serwera i number portu.
  • Jeśli ta sama nazwa serwera i numer portu jest wykorzystywana dla wszystkich protokołów, zaznacz pole Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów.
  • Nie używaj proxy dla: Tutaj możesz określić listę nazw lub adresów IP serwerów, dla których serwer proxy nie będzie wykorzystywany.
 • Adres URL automatycznej konfiguracji: Wybierz to ustawienie jeśli korzystasz z pliku automatycznej konfiguracji proxy (.pac). Wpisz jego adres i kliknij przycisk OK, by zapisać podaną lokalizację i załadować z niej konfigurację.
  • Odśwież: Pozwala na ponowne załadowanie aktualnie dostępnej konfiguracji proxy.

Tryb offline

Ustawienia te kontrolują zachowanie Thunderbirda kiedy twój komputer nie jest podłączony do internetu. Przykładowo, Thunderbird nie będzie sprawdzał dostępności nowych wiadomości lub próbował pobierać je po ich wybraniu z listy. Podczas tworzenia wiadomości przycisk natychmiastowego wysyłania wiadomości zmieni się w przycisk Wyślij później, a Thunderbird będzie zapisywał wiadomości do późniejszego wysłania w folderze Wychodzące, zamiast próbowania natychmiastowego ich wysłania.

okno Ustawienia trybu offline

tb45-advanced-network-offline-win10 tb45-advanced-network-offline-mac tb45-advanced-network-offline-linux

 • Automatyczne wykrywanie staniu połączenia:

Thunderbird będzie sprawdzał, czy twój komputer jest podłączony do internetu. Jeśli twój komputer nie jest podłączony do internetu, Thunderbird samodzielnie przejdzie do trybu offline. Po wykryciu aktywnego połączenia, Thunderbird przejdzie w tryb sieciowy.

 • Podczas uruchamiania: Jeśli ustawienie Automatyczne wykrywanie staniu połączenia nie jest włączone, to ustawienie spowoduje sprawdzanie dostępności sieci podczas każdego uruchomienia programu. Wybranie nie łącz spowoduje każdorazowe uruchomienie w trybie offline. Wybranie zawsze próbuj połączyć spowoduje każdorazowe uruchomienie w trybie sieciowym. Wybraniepytaj, czy łączyć spowoduje wyświetlenie przez Thunderbirda zapytania o wybór trybu podczas każdego uruchomienia. Wybranie powracaj do wcześniejszego stanu połączenia będzie oznaczało, że Thunderbird otworzy się w trybie, w którym został ostatnio zamknięty.
 • Czy wysyłać niewysłane wiadomości przy łączeniu?: Jeśli masz zapisane wiadomości w folderze Wychodzące, wybranie Tak spowoduje automatyczne wysyłanie tych wiadomości po przejściu w tryb sieciowy. Wybranie Nie oznacza niewysyłanie wiadomości z folderu Wychodzące po połączeniu. Wybranie Pytaj spowoduje wyświetlanie przez Thunderbirda zapytania o wysyłanie wiadomości z folderu Wychodzące podczas każdego przejścia w tryb sieciowy.
 • Czy pobierać wiadomości do późniejszego wykorzystania przed rozłączeniem?: Jeśli masz foldery na swoim komputerze, które są ustawione tak by przechowywać kopię każdej wiadomości przesłanej do ciebie, ustawienie Tak spowoduje automatyczne pobranie wszystkich wiadomości w tych folderach, które nie są przechowywane na twoim komputerze po przejściu w tryb offline. Ustawienie Nie oznacza, że zapisane na komputerze kopie wiadomości nie będą synchronizowane. Ustawienie Pytaj oznacza, że Thunderbird będzie wyświetlał zapytanie o pobieranie wiadomości z folderów sieciowych podczas przechodzenia w tryb offline.

Miejsce na dysku

Przeglądane wiadomości, które nie są zapisywane na twoim komputerze, są zazwyczaj zapisywane w specjalnym podręcznym folderze dla szybszego wyświetlania podczas kolejnego otwierania tej samej wiadomości. Możesz określić ilość miejsca na dysku do wykorzystania dla tego podręcznego folderu. Możesz również usunąć całą jego zawartość.

 • Wyczyść teraz: Natychmiastowo usuwa całą zawartość folderu podręcznego, udostępniając miejsce na dysku zajęte przez uprzednio zapisane wiadomości.
 • Używaj maksymalnie ___MB miejsca dla pamięci podręcznej: Możesz tutaj określić maksymalny rozmiar folderu podręcznego (w megabajtach).
 • Automatycznie porządkuj wszystkie foldery, gdy zaoszczędzi to w sumie ponad ___MB: Kiedy wiadomość zostaje usunięta, Thunderbird będzie ją przechowywał i zaznaczy ją jako usuniętą, co czyni ją niewidoczną dla ciebie. Porządkowanie folderów powoduje usunięcie wszystkich wiadomości zaznaczonych jako usunięte. Dzięki temu listy wiadomości będą się ładowały szybciej i będą zajmowały mniej miejsca na dysku. Zaznaczenie tego pola pozwala określenie maksymalnego rozmiaru folderu (w megabajtach), zanim Thunderbird przeprowadzi jego automatyczne porządkowanie.

Karta Aktualizacja

tb45-advanced-update-win10 tb45-advanced-update-mac tb45-advanced-update-linux

 • Instaluj aktualizacje automatycznie (zalecane: większe bezpieczeństwo): Thunderbird automatycznie pobiera i instaluje aktualizacji.
  • Ostrzeż, jeśli spowoduje to wyłączenie któregoś z dodatków Jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o wyłączeniu któregoś z zainstalowanych dodatków przez instalowaną aktualizację, wybierz to ustawienie.
 • Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji Thunderbird pozwala ci zdecydować o pobieraniu i instalowaniu aktualizacji. Możesz w ten sposób pobrać i zainstalować aktualizacje w późniejszym terminie.
 • Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (niezalecane: zagrożenie bezpieczeństwa) Thunderbird nie będzie automatycznie sprawdzał dostępności aktualizacji.
  Ostrzeżenie: Jeśli wybierzesz to ustawienie, narażasz swój komputer na niebezpieczeństwo, ponieważ Thunderbird nie będzie otrzymywał krytycznych poprawek bezpieczeństwa i stabilności. Ustawienie to oznacza, że musisz samodzielnie sprawdzać dostępności aktualizacji.
 • Aby wyświetlić listę pobranych i zainstalowanych dotychczas aktualizacji, kliknij przycisk Wyświetl historię aktualizacji.
 • Używaj usługi instalowania aktualizacji działającej w tle: Wybranie tej opcji oznacza, że Thunderbird będzie korzystał z Mozilla Maintenance Service podczas pobierania aktualizacji. Oznacza to, że nie musisz zezwalać Thunderbirdowi na wprowadzanie zmian na twoim komputerze za pomocą okna dialogowego Kontrola konta użytkownika w systemie Windows (począwszy od Windows 7 i Vista).
Uwaga: Thunderbird musi być uruchomiony przez użytkownika z uprawnieniami administratora lub przez użytkownika, który pierwotnie zainstalował Thunderbirda, by umożliwić zainstalowanie aktualizacji.
Uwaga: aktualizowanie Thunderbirda może być niedostępne, jeżeli aktualizacje zainstalowanego oprogramowania są kontrolowane przez system zarządzania pakietami używanej przez ciebie wersji Linuksa.

 • Instaluj aktualizacje automatycznie (zalecane: większe bezpieczeństwo): Thunderbird automatycznie pobiera i instaluje aktualizacji.
  • Ostrzeż, jeśli spowoduje to wyłączenie któregoś z dodatków Jeśli chcesz otrzymywać ostrzeżenie o wyłączeniu któregoś z zainstalowanych dodatków przez instalowaną aktualizację, wybierz to ustawienie.
 • Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji Thunderbird pozwala ci zdecydować o pobieraniu i instalowaniu aktualizacji. Możesz w ten sposób pobrać i zainstalować aktualizacje w późniejszym terminie.
 • Nie sprawdzaj dostępności aktualizacji (niezalecane: zagrożenie bezpieczeństwa) Thunderbird nie będzie automatycznie sprawdzał dostępności aktualizacji.
  Ostrzeżenie: Jeśli wybierzesz to ustawienie, narażasz swój komputer na niebezpieczeństwo, ponieważ Thunderbird nie będzie otrzymywał krytycznych poprawek bezpieczeństwa i stabilności. Ustawienie to oznacza, że musisz samodzielnie sprawdzać dostępności aktualizacji.
 • Aby wyświetlić listę pobranych i zainstalowanych dotychczas aktualizacji, kliknij przycisk Wyświetl historię aktualizacji.
Uwaga: Thunderbird musi być uruchomiony przez użytkownika z uprawnieniami administratora lub przez użytkownika, który pierwotnie zainstalował Thunderbirda, by umożliwić zainstalowanie aktualizacji.
Uwaga: Thunderbird musi być uruchomiony przez roota lub przez użytkownika, który pierwotnie zainstalował Thunderbirda, by umożliwić zainstalowanie aktualizacji.

Karta Certyfikaty

tb45-advanced-certs-win10 tb45-advanced-certs-mac tb45-advanced-certs-linux

Certyfikaty pomagają szyfrować i odszyfrowywać połączenia ze stronami internetowymi.

 • Kiedy serwer żąda osobistego certyfikatu użytkownika Niektóre serwery proszą o identyfikację za pomocą osobistego certyfikatu. Aby tego dokonać, wysyłają zapytanie do Thunderbirda o wygenerowanie takiego certyfikatu dla ciebie. Kiedy domagasz się dostępu do serwera w przyszłości, Thunderbird poprosi o wybranie odpowiedniego certyfikatu. Jeśli chcesz, by Thunderbird wybrał certyfikat automatycznie, wybierz ustawienie wybierz certyfikat automatycznie.
  Uwaga: Certyfikat osobisty może zawierać dane pozwalające na identyfikację osobową, takie jak imię, nazwisko czy adres. Wybranie ustawienia wybierz certyfikat automatycznie może naruszyć twoją prywatność. Jeśli się na to zdecydujesz, nie otrzymasz powiadomienia jeśli strona poprosi o twój certyfikat osobisty, co może oznaczać utratę kontroli nad dostępem do twoich osobistych informacji.
 • Wyślij zapytanie do serwerów OCSP, aby potwierdzić aktualność certyfikatów: Thunderbird może wysłać zapytanie do serwerów OCSP (Online Certificate Status Protocol), by potwierdzić ważność certyfikatu. Domyślnie, Thunderbird potwierdza ważność certyfikatu jeśli certyfikat podaje serwer OCSP. Ustawienie to będzie musiało być zmienione jedynie jeśli twoje środowisko internetowe będzie tego wymagało.
 • Zarządzaj certyfikatami: Kliknij ten przycisk, by wyświetlić wszystkie przechowywane certyfikaty, zaimportować nowe certyfikaty, wykonać kopie zapasowe lub usunąć stare certyfikaty w Thunderbirdzie.
 • Urządzenia zabezpieczające: Urządzenia zabezpieczające mogą szyfrować i odszyfrowywać połączenia, a także przechowywać certyfikaty i hasła. Jeśli musisz korzystać z urządzenia zabezpieczającego innego niż to dostępne domyślnie w Thunderbirdzie, kliknij przycisk Urządzenia zabezpieczające.
// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support