Synchronizacja IMAP

W tym artykule opisano protokół IMAP i korzyści płynące z jego używania.


O protokole IMAP

Protokół IMAP (ang. Internet Message Access Protocol) to jeden z dwóch najpopularniejszych protokołów służących do odbierania wiadomości pocztowych. Umożliwia on programom obsługującym pocztę dostęp do wiadomości przechowywanych na serwerze pocztowym. IMAP umożliwia zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze. Drugi to protokół POP3 (ang. Post Office Protocol 3) – prosty protokół, który umożliwia tylko pobieranie wszystkich nieodebranych wiadomości i kasowanie poczty, w zasadzie pracujący w trybie offline. Protokół IMAP jest bardziej nowoczesny i funkcjonalny niż POP3. Obsługuje zarówno tryb online, jak i offline. Obecnie większość dostawców usług pocztowych obsługuje IMAP. Aby sprawdzić, który z protokołów używa twoje konto:

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij Thunderbird, wybierz EdycjaNarzędzia i następnie Konfiguracja kont…. Zostanie otworzone okno dialogowe konfiguracji kont.
 2. W panelu po lewej stronie wybierz element Konfiguracja serwera danego konta.
 3. W panelu po prawej stronie sprawdź typ serwera.

imap1

Korzyści z IMAP

Protokół IMAP obsługuje zarówno operacje online, jak i offline. Wiadomości mogą być przechowywane na komputerze użytkownika i na zdalnym serwerze pocztowym. Dzięki temu użytkownik może korzystać z następujących udogodnień:

 • Dostęp do wiadomości z wielu programów pocztowych. Na przykład użytkownik Thunderbirda z kontem Microsoft Live może używać zarówno Thunderbirda zainstalowanego na swoim komputerze, jak i pocztowego interfejsu sieciowego Microsoftu.
 • Pobieranie wiadomości na urządzenie lokalne i przeglądanie ich w trybie offline – bez połączenia z internetem.
 • Szybsze wczytywanie wiadomości zapisanych na lokalnym dysku twardym. Większa wydajność wyszukiwania na dysku lokalnym niż na zdalnym serwerze. Przeszukiwanie treści wiadomości jest możliwe tylko w pobranych wiadomościach.

Aby zapewnić taką elastyczność i funkcjonalność, wiadomości muszą być zsynchronizowane pomiędzy urządzeniem lokalnym i serwerem pocztowym.

Synchronizacja

Aby zrozumieć synchronizację wiadomości, należy przyjrzeć się następującym przypadkom:

 1. Wiadomość została pobrana przez Thunderbirda i usunięta w Thunderbirdzie. Oczekiwane działanie: wiadomość musi zostać usunięta z serwera pocztowego. Wiadomość musi zostać usunięta zarówno na lokalnym urządzeniu, jak i na serwerze pocztowym – została usunięta tylko na urządzeniu lokalnym.
 2. Wiadomość została pobrana przez Thunderbird, a później usunięta z serwera pocztowego za pośrednictwem aplikacji sieciowej, np. Yahoo Mail lub Gmail. Oczekiwane działanie: wiadomość musi zostać usunięta z Thunderbirda.
 3. Szkic wiadomości został utworzony i zapisany w Thunderbirdzie, ale nie wysłany. Oczekiwane działanie: szkic musi zostać przesłany na serwer pocztowy.

Mając te trzy przypadki, zobaczmy, na czym będzie polegała synchronizacja pomiędzy urządzeniem lokalnym i serwerem pocztowym.

Gdy Thunderbird zostaje uruchomiony, sprawdza stan synchronizacji folderów pocztowych istniejących w nim kont a serwerem pocztowym i wykonuje niezbędne transfery, takie jak:

 • pobieranie nowych wiadomości z serwera
 • usuwanie z serwera wiadomości usuniętych w Thunderbirdzie itp.

Thunderbird wykonuje synchronizację z serwerem pocztowym tak długo, jak działa i ma połączenie z internetem. Jeśli połączenie z internetem zostanie przerwane, Thunderbird przeprowadzi synchronizację natychmiast po ponownym ustanowieniu połączenia.

Wiadomości niezsynchronizowane są cały czas dostępne, tylko z tą różnicą, że pobierane są tylko nagłówki wiadomości. W nagłówkach wiadomości zawarte są takie informacje jak nadawca, odbiorca, temat itp. Treść wiadomości nie jest pobierana z serwera, co oznacza, że jeśli użytkownik nie jest online, nie ma możliwości jej przeczytania. Aby zapoznać się z treścią wiadomości, należy być online i kliknąć wiadomość na liście wiadomości.

Synchronizacja ma duży wpływ na wydajność Thunderbirda, wyszukiwanie i użycie przestrzeni dyskowej.

Wydajność i wyszukiwanie

Wiadomości przechowywane lokalnie wczytują się szybciej niż wiadomości przechowywane na serwerze pocztowym. Treść wiadomości przechowywanych na serwerze pocztowym jest wczytywana dopiero, np. po kliknięciu wiadomości na liście wiadomości. Wolniejsze wczytywanie spowodowane jest tym, że zanim wiadomość przechowywana na serwerze zostanie wyświetlona, Thunderbird musi pobrać jej treść z serwera.

Gdy Thunderbird ma do pobrania z serwera wiele wiadomości, może to spowodować tymczasowe zmniejszenie wydajności. Jest to częściowo spowodowane samym procesem pobierania, ale także przez proces indeksowania w czasie, którego treści wiadomości są analizowane i indeksowane, by zwiększyć szybkość i wydajność wyszukiwania. Po zakończeniu pobierania i indeksowania wydajność Thunderbirda wraca do normalnego stanu. Status synchronizacji jest wyświetlany w lewym dolnym narożniku okna Thunderbirda.

478018a787a859bb323295c2966ba359-1269384912-646-1.jpg

Przeszukiwanie pełnotekstowe treści wiadomości przez Thunderbird jest dostępne tylko w wiadomościach zsynchronizowanych. W wiadomościach niezsynchronizowanych – pobrane są tylko nagłówki – Thunderbird przeszukuje tylko nagłówki.

Użycie miejsca na dysku

Jeśli użytkownik ma dużo wiadomości i ma ograniczone miejsce na dysku lokalnym, może nie chcieć synchronizować wszystkich wiadomości. Jak wspomniano wcześniej, nagłówki wiadomości są wyświetlane w Thunderbirdzie, ale treść wiadomości jest pobierana tylko „na życzenie” i aby ją przeczytać trzeba być połączonym z serwerem pocztowym.

Aby ręcznie skonfigurować właściwości synchronizacji, należy z poziomu menu Narzędzia | Konfiguracja kont… | SynchronizacjaEdycja | Konfiguracja kont… | Synchronizacja otworzyć okno dialogowe synchronizacji wiadomości kont.

Konfigurowanie synchronizacji i miejsca na dysku

Aby ręcznie skonfigurować synchronizację:

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij Thunderbird, wybierz EdycjaNarzędzia i następnie Konfiguracja kont…. Zostanie otworzone okno dialogowe konfiguracji kont.
 2. W panelu po lewej stronie wybierz element Synchronizacja danego konta.
 3. W panelu po prawej stronie, w sekcji Synchronizacja wiadomości zaznacz Przechowuj wiadomości dla tego konta lokalnie na komputerze. Spowoduje to włączenie synchronizacji.

  imap2

  Jeśli chcesz do synchronizacji wybrać konkretne foldery:
  1. W sekcji Synchronizacja wiadomości naciśnij przycisk Zaawansowane. Zostanie wyświetlone okno elementów dostępnych offline.
  2. Zaznacz foldery, które mają być synchronizowane.

imap3

Aby skonfigurować miejsce na dysku:

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij Thunderbird, wybierz EdycjaNarzędzia i następnie Konfiguracja kont…. Zostanie otworzone okno dialogowe konfiguracji kont.
 2. W panelu po lewej stronie wybierz element Synchronizacja danego konta.
 3. W panelu po prawej stronie, w sekcji Miejsce na dysku, wybierz pożądane opcje.

imap4  

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji