Thunderbird i niechciane wiadomości

W tym artykule opisano, jak nauczyć adaptacyjny filtr Thunderbirda identyfikowania wiadomości-śmieci – spamu. By pomóc osobom, które otrzymują dużą liczbę wiadomości-śmieci zwanych także spamem lub niechcianymi wiadomościami, Thunderbird używa adaptacyjnego filtra uczącego się na podstawie działań użytkownika, zapamiętując, które wiadomości są pożądane, a które nie.

Ustawienia filtra niechcianych wiadomości

Preferencje globalne

Filtr jest domyślnie włączony. Można określić globalne preferencje, aby kontrolować, jakie operacje powinny być zastosowane wobec wiadomości oznaczonych jako niechciane. Ustawienia te będą używane przez wszystkie skonfigurowane konta e-mail. Niektóre z tych ustawień mogą być zastąpione przez ustawienia dokonane dla danego konta, jak pokazano poniżej.

> Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Niechciana poczta

TB91-preferences-privacy-security-junk

Ustawienia danego konta

Ustawienia niechcianej poczty w ustawieniach konta odnoszą się tylko dla tego konta e-mail i zastąpią podobne ustawienia globalne. W tej sekcji można również wybrać książki adresowe, które będą używane jako biała lista. Wszystkie wiadomości od nadawców, których adres e-mail znajduje się w książce adresowej umieszczonej na tej liście, nie będą oznaczane przez Thunderbirda jako wiadomości niechciane.

> Konfiguracja konta > Twoje konto > Ustawienia niechcianej poczty

TB91-account-settings-junk-settings

Uczenie filtra niechcianej poczty

Oznaczanie wiadomości jako niechcianych

Aby filtr Thunderbirda działał efektywnie, trzeba nauczyć go rozpoznawać wiadomości, które użytkownik uważa za niechciane, a które za pożądane. Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć wiadomość jako niechcianą przed jej usunięciem.

Jest kilka sposobów oznaczania wiadomości jako niechcianych.

  • Można kliknąć małe kółeczko znajdujące się w kolumnie niechcianej poczty.

   TB91-thread-pane-junk-column

  • Można również kliknąć przycisk Niechciana poczta znajdujący się na pasku narzędzi nagłówka wiadomości.

   TB91-message-pane-header-buttons-junk

  • Można także na klawiaturze nacisnąć klawisz J, aby oznaczyć jedną lub więcej zaznaczonych wiadomości jako niechciane.
System filtrowania niechcianych wiadomości Thunderbirda został zaprojektowany, aby uczyć się z dostarczanych mu danych treningowych. Oznaczenie większej liczby wiadomości jako niechciane lub pożądane poprawi dokładność filtra niechcianych wiadomości, dodając więcej danych treningowych.

Oznaczanie wiadomości jako pożądanych

Może się zdarzyć, że filtr niechcianych wiadomości Thunderbirda popełni błąd i oznaczy dobre wiadomości jako niechciane. Dlatego tak ważnym jest również oznaczenie, które wiadomości nie są niechciane, zwłaszcza na nowej instalacji Thunderbirda.

Informacja. Należy często – codziennie lub co tydzień – sprawdzać folder niechcianych wiadomości pod kątem dobrych wiadomości oznaczonych przez Thunderbirda jako niechciane i oznaczyć je jako pożądane. Umożliwi to odzyskanie dobrych wiadomości i poprawi poprawność filtra na przyszłość.

Jest kilka sposobów na oznaczenie wiadomości jako pożądana.

  • Naciśnij przycisk Pożądana w żółtym powiadomieniu o niechcianej wiadomości pod nagłówkiem wiadomości:

   TB91-message-pane-junk-notification-not-junk

  • Kliknij pomarańczową ikonę niechcianej poczty znajdującą się w kolumnie niechcianej poczty, aby zmienić status wiadomości:

   TB91-thread-pane-junk-column

  • Możesz również na klawiaturze nacisnąć klawisz Shift+J, aby oznaczyć jedną lub więcej wiadomości jako pożądane.

Ponadto należy regularnie szkolić filtr, oznaczając w skrzynce odbiorczej pewną liczbę dobrych wiadomości jako wiadomości pożądane oraz wiadomości, które zostały przefiltrowane do innych folderów. Do oznaczania należy użyć skrótu klawiaturowego Shift+J, ponieważ przycisk Pożądana wiadomość pojawia się tylko dla wiadomości, które zostały już oznaczone jako niechciane. Wystarczy zaznaczyć kilka wiadomości tygodniowo. Można wybrać kilka wiadomości i zaznaczyć je wszystkie jednocześnie. Niestety nic w interfejsie użytkownika nie wskazuje, czy dana wiadomość została już wcześniej oznaczona jako pożądana.

Inne sposoby blokowania niechcianych wiadomości

Adaptacyjny filtr spamu Thunderbirda nie stanowi absolutnej bariery dla wiadomości z określonego adresu lub określonych typów wiadomości. Jeśli potrzebujesz silniejszego mechanizmu zatrzymywania niechcianych wiadomości, rozważ blokowanie nadawcy. Możesz również utworzyć filtr, aby blokować wiadomości na podstawie tematu lub innych kryteriów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji