Thunderbird i niechciane wiadomości

W tym artykule opisano, jak nauczyć adaptacyjny filtr Thunderbirda identyfikowania wiadomości-śmieci – spamu. By pomóc osobom, które otrzymują dużą liczbę wiadomości-śmieci zwanych także spamem lub niechcianymi wiadomościami, Thunderbird używa adaptacyjnego filtra uczącego się na podstawie działań użytkownika, zapamiętując, które wiadomości są pożądane, a które nie.

Opcje filtra niechcianych wiadomości

Ustawienia globalne

Filtr jest domyślnie włączony. Można określić ustawienia globalne, mające zastosowanie do wszystkich kont, których obsługa jest skonfigurowana w Thunderbirdzie. Niektóre z tych ustawień mogą być zastąpione przez ustawienia dokonane dla danego konta. Aby otworzyć ustawienia globalne, kliknij menu Thunderbird > PreferencjeNarzędzia > OpcjeEdycja > Preferencje, wybierz panel Bezpieczeństwo, a następnie kartę Niechciana poczta.

Junk preferences

Ustawienia danego konta

Ustawienia danego konta odnoszą się tylko dla tego konta i zastąpią podobne ustawienia globalne. Aby zobaczyć te ustawienia, kliknij menu NarzędziaEdycja > Konfiguracja kont i następnie w lewym panelu element Niechciana poczta danego konta. Ta sekcja zawiera możliwość włączenia książek adresowych, które będą używane jako biała lista. Jeśli nadawca wiadomości jest kontaktem w książce adresowej włączonej do białej listy, wiadomość nie zostanie oznaczona jako niechciana.

adaptive filter config

Uczenie filtra niechcianej poczty

Oznaczanie wiadomości jako niechcianych

Aby filtr działał efektywnie, musisz nauczyć go rozpoznawać wiadomości, które uważasz za niechciane, a które za pożądane. Robi się to w bardzo prosty sposób, oznaczając daną wiadomość jako niechcianą, a nie usuwając ją.

Możesz także oznaczać wiadomości jako niechciane, klikając na liście wiadomości małe kółeczko znajdujące się w kolumnie niechcianej poczty.

junk message list

Możesz także oznaczać wiadomości jako niechciane, naciskając przycisk Spam znajdujący się w panelu nagłówka wiadomości:

junk message window

Możesz także oznaczać wiadomości jako niechciane, klikając na liście wiadomości prawym przyciskiem myszy daną wiadomość, a następnie z wyświetlonego menu, wybierając Oznacz » Jako niechcianą, lub używając skrótu klawiaturowego j.

Należy odpowiednio oznaczyć wiele wiadomości, tak aby filtr adaptacyjny miał wystarczająco dużo danych szkoleniowych, w tym również wiadomości oznaczonych jako pożądane. Więcej o tym poniżej.

Oznaczanie wiadomości jako pożądanych

Bardzo ważnym jest, aby poinformować filtr, które wiadomości są pożądane.

Po pierwsze, w początkowej fazie uczenia filtra – nawet codziennie – dobrze jest sprawdzić czy czasem pomyłkowo nie oznaczono jakichś wiadomości jako niechcianych. Jeśli tak się stało, należy oznaczyć takie wiadomości jako pożądane, by w przyszłości były prawidłowo klasyfikowane. Aby oznaczyć wiadomość jako pożądaną, należy na górze treści wiadomości nacisnąć przycisk Pożądana wiadomość lub użyć skrótu klawiaturowego J. Możesz także oznaczać wiadomości jako pożądane, klikając na liście wiadomości prawym przyciskiem myszy daną wiadomość, a następnie z wyświetlonego menu, wybierając Oznacz » Jako pożądaną. W późniejszym czasie należy tę operację wykonywać co najmniej raz w tygodniu.

Po drugie, należy nieustannie szkolić filtr, oznaczając dużą liczbę dobrych wiadomości jako wiadomości pożądane – wiadomości w skrzynce odbiorczej oraz wiadomości, które zostały przefiltrowane do innych folderów. Do oznaczania należy użyć skrótu klawiaturowego J, ponieważ nie ma przycisku Pożądana wiadomość. Przycisk ten pojawia się tylko dla wiadomości, które zostały zaklasyfikowane jako niechciane. Oznaczanie kilku wiadomości tygodniowo jest wystarczające. Można zaznaczyć wiele wiadomości i oznaczyć je wszystkie jednocześnie. Uwaga - niestety nic w interfejsie użytkownika nie wskazuje, czy dana wiadomość została już wcześniej oznaczona jako pożądana.

Jeśli nadal masz problemy z blokowaniem wiadomości

Adaptacyjny filtr spamu nie oznacza całkowitej blokady poczty z określonych adresów lub określonego typu wiadomości. Jeśli potrzebujesz silniejszego mechanizmu zatrzymywania niechcianych wiadomości, rozważ blokowanie nadawcy. Możesz również utworzyć filtr, aby zablokować treść tematu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji